Ajuts per a la matrícula de la UIB en cas de circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals

Anualment la UIB convoca ajuts adreçats als estudiants de la UIB matriculats als ensenyaments oficials de grau i màster a qui hagi sobrevingut, durant el curs acadèmic, una situació personal o familiar que els dificulti de poder continuar els estudis, i com a conseqüència de la qual hagin quedat en situació de desestructuració econòmica, social o familiar i que els dificulti fer front al pagament dels preus acadèmics de matrícula. Queden exclosos els alumnes matriculats en escoles adscrites i els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

El termini de sol·licitud de la convocatòria per a l'any acadèmic 2017-18 és del 22 de març al 4 d'abril de 2018 a les 14 hores.

- Més informació -