Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

21139. Gestió i Planificació d'Espais Naturals (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )