Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

20515. Operacions i Processos en Empreses Turístiques (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (26) - GRUP 26, 1S, MENORCA, GTUR

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

 • (26) - GRUP 26, 1S, MENORCA, GTUR

  • Professorat
   Juan Mateo Horrach Torrens
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (26) - GRUP 26, 1S, MENORCA, GTUR

  • Professorat
   Juan Mateo Horrach Torrens
  • Guia docent