Grau de Turisme

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

29118. Anàlisi Microeconòmica del Turisme (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

 • (2) - GRUP 2, 2S

  • Professorat
   Miriam Lliteras Bosch
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

  • Professorat
   Marta Isabel Jorda Coll
  • Guia docent
   Pendent
 • (2) - GRUP 2, 2S

  • Professorat
   Marta Isabel Jorda Coll
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

  • Professorat
   Marta Isabel Jorda Coll
  • Guia docent
   Pendent