Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

21350. Psicologia Social de la Comunicació (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2017-18 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors