Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

21331. Pràcticum (2017-18)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat 150 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria, optativa, treball fi de grau, pràctiques externes i formació bàsica
 • cal haver superat 60 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2017-18 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura (informació provisional)

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   Castellà
  • Guia docent
   Disponible a partir de dia 30 de juny
  • Grup horari
   Disponible a partir de dia 30 de juny