Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

Perfil d'ingrés

Per a una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'ha especificat una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren un perfil d'ingrés idoni:

 • Capacitat d'abstracció i de relació.
 • Capacitat de síntesi.
 • Capacitat mental per a la representació espacial.
 • Interès per l'organització i la producció d'esdeveniments.
 • Capacitat d'orientació espacial.
 • Gust per les relacions interpersonals.
 • Inquietud i curiositat per la cultura en general.
 • Curiositat pel funcionament del món del turisme de reunions.
 • Gust pel treball en equip.
 • Adequada expressió oral i escrita.
 • Capacitat per parlar en públic.
 • Coneixement i interès per la interculturalitat.
 • Capacitat comunicativa en llengua anglesa a un nivell intermedi.
 • Capacitat creativa.
 • Capacitat de treballar sota pressió, i complir terminis i objectius.
 • Capacitat de decisió i resolució de problemes.
 • Capacitat d'iniciativa.
 • Coneixement al nivell d'usuari de programes informàtics.
 • Actitud flexible, inquisitiva, innovadora, propositiva i esperit creatiu.
 • Valors relacionats amb el funcionament democràtic: responsabilitat, tolerància, compromís, solidaritat, etc.

Informació d'accés

Nombre de places per a l'any acadèmic 2018-19: pendent de publicació.

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències Socials i Jurídiques  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Disseny 0,2
Economia de l'Empresa 0,2
Geografia 0,2
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GPRO

Secretari/ària
Capó Guardiola, Antonia
1r vocal
Picó Martínez, Miguel
2n vocal
Rodríguez González, Cristina Maria
3r vocal
QUIRÓS SIMÓ, FRANCISCA
4t vocal
Miró Moreno, Sara

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno)

Estudi de primer cicle en Protocol i Organització d'Esdeveniments
Estudi de primer cicle en Protocol i Organització d'Esdeveniments Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno)
29350: Introducció al Protocol i el Sector MICE
29700: Introducció al Sector MICE
29351: Història del Protocol i el Cerimonial
29351: Història del Protocol i el Cerimonial
29352: Nocions Bàsiques de Dret
29352: Nocions Bàsiques de Dret
29353: Anglès I: Turístic
29701: Anglès I
29354: Introducció al Turisme
29354: Introducció al Turisme
29355: Dret Constitucional
29355: Dret Constitucional
29356: Comunicació Aplicada a l'Organització d'Esdeveniments I
29356: Comunicació Aplicada a l'Organització d'Esdeveniments I
29357: Protocol Social
29703: Fonaments del Protocol
29358: Introducció a l'Empresa
29358: Introducció a l'Empresa
29360: Disseny Organitzatiu i Capital Humà
29360: Disseny Organitzatiu i Capital Humà
29361: Anglès per a Relacions Públiques
29707: Anglès II
29362: Relacions Públiques i Publicitat
29705: Principis de Relacions Públiques i Publicitat
29363: Màrqueting Turístic
29363: Màrqueting Turístic
29364: Contractació Turística
29364: Contractació Turística
29365: Protocol Oficial I: Protocol de l'Estat
29365: Protocol Oficial I: Protocol de l'Estat
29366: Relacions Internacionals
29706: Geografia Política i Relacions Internacionals
29367: Gestió Informàtica d'Esdeveniments
29367: Gestió Informàtica d'Esdeveniments
29368: Comunicació Aplicada a l'Organització d'Esdeveniments II
29368: Comunicació Aplicada a l'Organització d'Esdeveniments II
29369: Pràctiques Externes I
29369: Pràctiques Externes I
29370: Protocol Oficial II: Local i Autonòmic
29370: Protocol Oficial II: Local i Autonòmic
29371: Anglès per a Esdeveniments
29710: Anglès III
29372: Producció d'Esdeveniments
29372: Producció d'Esdeveniments
29373: Tècniques Escenogràfiques
29373: Tècniques Escenogràfiques
 • 29374: Anàlisi Econòmica d'Esdeveniments
 • 29392: Finançament d'Esdeveniments
29708: Gestió Econòmica de l'Organització d'Esdeveniments
29375: Protocol Esportiu
29375: Protocol Esportiu
29376: Innovació i Creativitat en l'Organització d'Esdeveniments
29376: Innovació i Creativitat en l'Organització d'Esdeveniments
29377: Protocol a l'Empresa
29377: Protocol a l'Empresa
29378: Protocol Militar
29378: Protocol Militar
 • 29379: Cerimonial Acadèmic
 • 29380: Cerimonial Religiós
29711: Cerimonial Acadèmic i Religiós
29382: Tècniques per Parlar en Públic
29382: Tècniques per Parlar en Públic
29383: Seguretat
29383: Seguretat
29384: Sostenibilitat i RSC en l'Organització d'Esdeveniments
29384: Sostenibilitat i RSC en l'Organització d'Esdeveniments
29385: Pràctiques Externes II
29385: Pràctiques Externes II
29386: Heràldica i Vexil·lologia
29386: Heràldica i Vexil·lologia
29387: Dret Premial i Nobiliari
29387: Dret Premial i Nobiliari
29391: Màrqueting de Destinacions Turístiques
29391: Màrqueting de Destinacions Turístiques
29393: Habilitats Directives
29393: Habilitats Directives

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Protocol i organització d'esdeveniments (Centre adscrit Felipe Moreno)

CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
29352 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29701 - Anglès I 6
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
Total 18
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
29352 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29356 - Comunicació Aplicada a l'Organització d'Esdeveniments I 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
29705 - Principis de Relacions Públiques i Publicitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
29354 - Introducció al Turisme 6
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29703 - Fonaments del Protocol 6
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
29354 - Introducció al Turisme 6
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29702 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29703 - Fonaments del Protocol 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
29354 - Introducció al Turisme 6
29701 - Anglès I 6
29702 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29703 - Fonaments del Protocol 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 18

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic