Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis del grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària tercer curs grup 02 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 02 15/01/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-12 Aula de Música
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-15 Aula de Música
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 02 05/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-15 Aula de Música
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables   GRUP 02 17/01/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables   GRUP 02 06/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP   GRUP 02 19/01/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
 • Guillem Cifre de Colonya Aula Informàtica. planta baixa, bloc B.
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP   GRUP 02 07/02/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula Informàtica. planta baixa, bloc B.
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)   GRUP 02 23/01/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)   GRUP 02 08/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)   GRUP 02 25/01/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)   GRUP 02 09/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-13
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària   GRUP 02 13/06/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària   GRUP 02 03/07/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola   GRUP 01 19/06/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola   GRUP 01 05/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària   GRUP 01 19/06/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària   GRUP 01 05/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22151 - Educació Física, Oci i Recreació   GRUP 01 19/06/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22151 - Educació Física, Oci i Recreació   GRUP 01 05/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22155 - Formació Musical   GRUP 01 19/06/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-15 Aula de Música
22155 - Formació Musical   GRUP 01 05/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-15 Aula de Música
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès   GRUP 01 19/06/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès   GRUP 01 05/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14