Grau d'Educació Primària a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Educació

En què consisteix?

Aquest estudi té com a objectiu bàsic formar els/les futurs/es mestres que treballaran en l'etapa educativa de primària.

Què hi aprendràs?

Competències transversals que inclouen competències instrumentals, personals i interpersonals i sistèmiques.

Competències sociopsicopedagògiques relacionades amb l'aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat, els processos i contextos educatius i la societat, família i escola.

Competències didacticodisciplinàries.

A més, els alumnes aconseguiran la competència per entendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  1. L'estudi de grau d'Educació Primària habilita per a la professió de mestre/a a educació primària.
  2. Permet l'accés a l'especialitat d'Orientació Educativa si s'ha cursat el Màster Universitari en Formació del Professorat.
  3. Altres sortides acadèmiques lligades a l'oferta de postgraus existents i al doctorat.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències Socials i Jurídiques
35 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,01€ (*)
Cost total de 1r curs de 1a matrícula amb taxes incloses per a menors de 28 anys 1.128,32€ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2016-17

Voleu més informació?

Josep Vidal Conti
Contactau amb el cap d'estudis: Josep Vidal Conti