Grau d'Educació Primària a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Educació

22131. Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C. (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
  • Guia docent
   Pendent
  • Grup horari

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre