Grau d'Educació Primària a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Educació

22108. Matemàtiques de l'Educació Primària (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

  • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

  • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

  • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2