Grau d'Educació Primària (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Alumnes de nou ingrés 290 279 277 282 331 337 323 319
Alumnes matriculats 290 517 742 970 1043 1142 1178 1223
Alumnes titulats - - - 161 151 184 193 198

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Aina Quintana Carbonell

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat d'Educació

Treballs de Fi de Grau

 • Projecte de currículum integrat/CLIL: Implementació i perspectiva del professorat des d'un exemple
 • Principales variables que influyen en los sistemas educativos de España y Finlandia
 • Proposta d'elaboració de material didàctic per a treballar la llengua anglesa a primer d'Educació Primària
 • "ELS GEGANTS A L'ESCOLA: UN RECURS DIDÀTIC PER TREBALLAR LA CULTURA POPULAR I LES TRADICIONS"
 • Uso de aplicaciones de consulta rápida para la enseñanza de las matemáticas
 • Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física.
 • El llenguatge com a eina de pensament i cognició als centres educatius
 • Les pràctiques restauratives com a eina per a la prevenció de conflictes
 • L'alumne hospitalitzat i el paper de l'escola
 • Estimulació del llenguatge a partir del joc. El cas concret dels Story Cubes
 • Dificultades en las matemáticas: Discalculia
 • HABILITATS MOTRIUS I DESENVOLUPAMENT LINGÜÍSTIC EN LA INFÀNCIA
 • Análisis de los mapas mentales en sexto de primaria
 • Literatura i emocions per a l’educació primària: el tractament de la por a diferents contes tradicionals i contemporanis
 • La dramatización como recurso de enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa
 • La presència del català a les activitats extraescolars.
 • La importància de treballar la fonètica anglesa a les aules de Primària i un possible mètode per a fer-ho.
 • Fomentar el treball cooperatiu a l'àrea d'Educació Física
 • Las teorías desescolarizadoras vistas desde la revisión bibliográfica
 • La utilización de los materiales manipulativos en el aprendizaje de la suma y la resta durante el primer curso de primaria
 • Diseño de una página web para INeDITHOS a través de la metodología ApS
 • Construyendo el concepto de densidad mediante la experimentación a lo largo de la etapa de educación primaria.
 • Diguem basta al bullying!
 • Uso de materiales educativos en la enseñanza de las operaciones básicas de cálculo
 • Resolució de conflictes dins l'aula
 • Una altre mirada a les activistas aquàtiques: Natació Educativa
 • Anàlisi de l'ensenyança de la llengua catalana als alumnes nouvinguts
 • Relació entre les habilitats socials i el desenvolupament del llenguatge de nens de primària
 • Análisis del conflicto y del papel del mediador según el plan de convivencia escolar
 • Las emociones en el aula
 • Investigació sobre la pedagogia Waldorf i la seva aplicació a s'Escoleta Waldorf Mallorca.
 • La comprensión lectora en niños con TDAH: una intervención en el contexto educativo.
 • Los robots sociales como herramienta de intervención en niños con Trastorno del Espectro autista (TEA): Un proyecto piloto en escuelas de Mallorca
 • Revisió de les adaptacions curriculars a l'educació primària a les Illes Balears de 2010 a 2015
 • Estimulació del llenguatge oral i escrit mitjançanta els contes. (Els contes com a instrumenbt educatiu
 • Anàlisi dels mapes mentals a primària.
 • Escola de pares: la seva vigència en el context educatiu de la ciutat de Palma
 • La peça que ens falta
 • Experimentació a l'aula/laboratori de ciències naturals a l'etapa d'educació primària. Propostes d'activitats científiques sobre matèria i energia
 • El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés mediante el uso de la música y del teatro
 • Metodología activa en l'ensenyament de l'anglès
 • La literatura popular com a eina per desenvolupàr l'expressió oral i escrita. Les rondalles.
 • ESTUDI DE CAS ÚNIC: TEA
 • Altes capacitats intel·lectuals en l'Estat Espanyol
 • Comparación de métodos y estrategias de aprendizaje en la enseñanza de la lengua extranjera: Reino Unido y España
 • El raonament matemàtic a l'educació primària
 • El treball del ritme i els estils musicals a l’Educació Primària
 • Estudi sobre l'ús de la llengua catalana en l'entorn familiar, escolar i social dels nostres alumnes
 • La mejora de la educación postural en la educación primaria.
 • Ús de la llengua anglesa dintre de l'aula
 • La formació del professorat i la metodologia de l'ensenyament de l'anglès a Finlàndia i Espanya
 • La música ens porta a les emocions
 • accessibilitat a les instal.lacions esportives escolars. anàlisi de diferents centres i proposta de intervenció
 • L'escola com a eina per conservar i difondre la música popular mallorquina
 • Els grups interactius al CEIP Pintor Joan Miró
 • Las actitudes lingüísticas del alumnado autóctono e inmigrante hacia el catalán y el castellano
 • El Teatro como recurso educativo para la adquisición de la lengua inglesa en Primaria
 • Les metodologies Flipped Classroom, Problem Based Learning i Challenge Based Learning a l'Educació Primària: el cas de l'Escola Internacional Àgora Portals a Mallorca
 • “SI TU APRENS, JO TAMBÉ” Proposta didàctica de sensibilització inclusiva
 • Estudio de un caso de TEA en el contexto de un centro público de Palma
 • Incentivació a la lectura i coneixement de la cultura a través de les rondalles mallorquines
 • Historia y situación del idioma del inglés en la educación
 • Adios al ma, me, mi, mo, mu
 • Excel·lent
 • Anàlisi de l’evolució del rol de la dona com a docent a Sóller
 • Análisis de los mapas mentales en Primaria
 • Proposta educativa per fer del CEIP Mestre Colom un col·legi més actiu
 • La Iniciació Esportiva a l’entorn escolar.
 • Artes marciales: Una herramienta para la Educación Primaria
 • El Ciberbulling, una problemàtica del mal ús de les TIC: Un estudi de cas
 • Estudi del cicle de les plantes a través d’un hort escolar
 • El paper del docent per a la prevenció de l'assetjament escolar: estat de la qüestió a l'ílla de Mallorca.
 • Satisfacción Laboral Docente del Ceip Joan Miró
 • Breu guia d’ajuda per a pares i mares amb un fill/a dislèxic a partir d’un estudi de necessitats
 • English Teaching Methodologies: Project Based Learning
 • ¿Cómo afecta la actividad física en el rendimiento académico de los alumnos de Educación Primaria?
 • La musica com una eina per a la intregació i la participació dels alumnes a l'aula
 • ¿cómo se narra el primer encuentro de la población americana y europea (1492-1504)? Análisis de libros de texto escolares
 • Estudi i recomanacions sobre la higiene postural en el context escolar
 • L’ensenyança i l’aprenentatge de l’anglès a través dels contes clàssics de la literatura infantil anglesa. Una proposta didàctica per alumnes d’Educació Primària.
 • Els contes dins l'aula d'anglès en l'educació primària
 • Estimulació del llenguatge oral a partir dels jos lingüístics.
 • Proyecto de aula: la dramatización como herramienta didáctica para trabajar la comunicación.
 • Què sentim quan escoltam? Treballem les emocions a les aules de música d'Educació Primària
 • Les llegendes de Santa Maria: proposta didàctica
 • Efectes de la inactivitat física i l’obesitat en el rendiment acadèmic als infants de 6è d’Educació Primària
 • Accés i consulta a la informació de l'alumnat de l'etapa de Primària
 • Proposta d'intervenció: disfèmia i musicoteràpia
 • PREJUDICIS I FALSES CREENCES SOBRE L’ALIMENTACIÓ.
 • Acoso escolar: revisión de los protocolos de actuación en España
 • La lectoescriptura en l'Educació Primària. Un cas de dislèxia.
 • Simulació de llenguatges infantils
 • Cómo se inicia la lectoescritura en las escuelas alternativas
 • Trastorn per Dèficit D’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H): com treballar-lo
 • Proposta d’innovació d’espais-ambients d’una escola de primària per a la millora del benestar
 • Facilitadors i barreres per un suport inclusiu en un centre d'Educació Primària
 • El uso de la música y las canciones en el aula de inglés en Educación Primaria
 • Educació emocional per a 3er cicle d'Educació Primària. Programa d’intervenció basat en les competències emocionals.
 • Una metodologia pel segle XXI
 • Metodologia de l'ensenyament de segones llengües
 • Comprensión lectora en centros de distinta tipología
 • Les biblioteques escolars
 • ANSIETAT I VALORS A L’AULA D’EFÍSICA I A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 • Còmic Didàctic del Ferreret.
 • L’aprenentatge de les matemàtiques: la influència de l’autoconcepte, de la motivació i de la percepció que es té de l’assignatura
 • Los docentes y el uso de las TIC en los centros de Mallorca
 • La inclusió social dins l’aula i les estratègies del professorat per evitar l’exclusió dels seus alumnes
 • Fusió d'art i emocions
 • ¿Se consigue motivar al alumnado a que lea en la primera etapa de la Educación Primaria?
 • El cine como recurso didáctico en la educación musical: Guías para el visionado de películas
 • Propuesta de proyecto anual para trabajar la literatura en lengua extranjera
 • El mapa mental, tècnica bàsica de la Geografia de la Percepció.
 • Anàlisis comparatiu de la legislació en educació de la Segona República i el primer Franquisme
 • Proposta d'intervenció de com treballar de manera interdisciplinària els Valors Socials i Cívics a l'Educació Primària
 • Factors socioculturals que afecten el desenvolupament del llenguatge infantil
 • Estratègies didàctiques pel treball de les quatre destreses lingüístiques en anglès utilitzant les TIC
 • La importància dels contes en l'Educació Primària. Estudi de produccions procedents del Marroc.
 • Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària
 • ¿Se trabaja bien la actividad lectora en 2 ciclo de Primaria?
 • Material didáctico de lectura y escritura basado en las ideas de María Montessori
 • El Libro de Artista: propuesta de aprendizaje para la Educación Primaria
 • Análisis del apoyo a las necesidades psicológicas básicas y la motivación de los alumnos en Educación Física: un estudio basado en la teoría de la autodeterminación
 • Matemàtiques amb material reciclat a Tanzània
 • La direcció dels centres escolars
 • Atenció educativa per infants oncològics a les Illes Balears
 • La biblioteca de aula en la Educación Primaria. Estudio y propuesta metodológica para su uso.
 • Cançoner Popular de Mallorca com a eina de treball en un aula de primària.
 • El mestre d'audició i llenguatge: una proposta didàctica de prevenció primària en l'àmbit escolar
 • Hàbits de lectura en els infants d'avui
 • La tecnificació esportiva a l’edat escolar
 • Los cambios cognitivos y comportamentales de los estudiantes de Primaria relacionados con el uso de las nuevas tecnologías
 • Disponibilidad léxica para el campo semántico de las emociones en Educación Primaria
 • Els deures a l'educació primària. Una anàlisi al CEIP Melcior Rosselló i Simonet
 • El circ a l'escola a través del dibuix: proposta didàctica per treballas l'art circense a l'aula
 • “TRIAJOC”. L’aplicació per a programar l’àrea d’Educació Física.
 • La disponibilidad léxica de estudiantes de 5º de EP en dos centros de Palma de Mallorca. Estudio comparativo.
 • Relacions entre l'àmbit familiar i el desenvolupament i aprenentatge dels infants.
 • Aula-museo: propuesta artística de un nuevo espacio en la escuela primaria
 • A partir d'un jardí: proposta didàctica per fomentar la creativitat a l'escola primària
 • El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés mediante el uso del cuento y el teatro
 • L’educació emocional com a eina per pal·liar el bullying a l’escola.
 • Competència emocional: l'autoestima. Proposta didàctica a partir de l'aprenentatge cooperatiu
 • Inclusió dins les aules de música d'Educació Primària
 • Revaloritzem les emocions i eduquem-les. La realitat del CEIP Sant Miquel
 • L'educació emocional a Primària: una proposta transversal
 • Paraules amb música: Proposta d’intervenció amb alumnat disfèmic dins l’aula de música
 • El musicograma: un recurs per a l’ensenyament de la música en l'Educació Primària
 • Breu guia d'intervenció i ajuda per a pares i mares amb un fill/a amb la síndrome de Down, a partir de necessitats i experiències viscudes per altres famílies.
 • Estudi comparatiu de la intervenció en l'àmbit del llenguatge a partir dels contes en infants amb discapacitat intel·lectual.
 • Ensenyaça i aprenentatge de les Ciències Naturals de lo general a lo específic mitjançant Mapes Conceptuals
 • L’Educació Física com eina d’Inclusió Social.
 • Com podem treballar la consciència fonològica amb els infants?
 • La glosa a l'Educació Primària: un recurs per a millorar les habilitats comunicatives
 • Robots sociales y autismo. Propuesta de intervención en el contexto educativo.
 • Estrategias educativas en centros ordinarios en niños sordos con implante coclear
 • Reconeixement i tractament de les emocions a través de la música del cinema en l'Educació Primària
 • Dificultats relacionades amb les matemàtiques. Com treballar la discalcúlia
 • Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’Educació Física: el repte del segle XXI
 • El juego motriz como medio de aprendizaje en la escuela
 • Propuestas de mejora para el alumno con Síndrome de Asperger en el área de Educación Física.
 • Cómo tratar el tema de la muerte en Educación Primaria a partir de dinámicas y recursos
 • Comparació de dos Projectes Lingüístics de Centre i projecte de millora (Projecte Lingüístic Propi)
 • Activitats per a l'expressió oral i la millora en la comunicació en Educació Primària
 • La utilització de les titelles com a recurs pel desenvolupament de l'anglès oral
 • Diversitat a l’escola i escoles diverses: tres exemples diferents del tractament de la inclusió
 • ¿Atienden correctamente las escuelas al alumnado con dificultades de aprendizaje de la lectoescritura?
 • Dins la ment del mestre: una revisió bibliogràfica sobre l'Efecte Pigmalió a les aules, des dels anys seixanta fins a l'actualitat.
 • Tractament de la postura d'assegut mitjaçant la utilització del fitball en alumnes d'educació primària.
 • La educación emocional en Educación Primaria: de la teoría a la práctica
 • Els jocs populars i tradicionals de les Illes Balears: una eina matemàtica
 • Millora del rendiment acadèmic a través de l’Educació Física.
 • La societat montuïrera, població multicultural: relacions culturals
 • Diversitat i llengua catalana a les aules de Primària de les Illes Balears
 • El hábito lector en alumnos de Educación Primaria.
 • Els contes: un recurs per l'aprenentatge de les matemàtiques
 • La vulnerabilitat dels infants davant les TIC: El Ciberbullying
 • La música com a element d'intervenció en les dislàlies i en el retard lleu del llenguatge a l'escola primària
 • Condició física i hàbits saludables a alumnes de tercer cicle de Pimària
 • Aprenem matemàtiques amb material estructurat.
 • La rondalla com a recurs didàctic per a treballar la competència lingüística dins l'aula de Primària
 • Proposta didàctica dels components del llenguatge a través dels jocs lingüístics. Estudi de cas.
 • La literatura inglesa aplicada en educación primaria
 • Proyecto de enseñanza y aprendizaje sobre la materia y sus propiedades en Educación Primaria
 • Pollença de llegenda
 • L'educació a Manacor i les Franciscanes Filles de la Misericòrdia
 • Dificultats lectores en el trastorn per dèficit d’atenció
 • Las asignaturas de lengua inglesa en el currículum de Educación Primaria de las Islas Baleares y de Inglaterra
 • La inteligencia emocional en el aula de primaria. Aportaciones...
 • Multiculturalidad: Enseñanza de una segunda lengua.
 • Matemàtiques per a tots. Noves metodologies i recursos.
 • La musicoteràpia a l'àrea emocional en l'educació primària: Una aproximació a la visió del mestre de música
 • Motivació a la lectura. Com gaudir de la lectura a la infància
 • Una ullada a les altes capacitats
 • Juegos de dramatización y expresión oral como método lúdico de enseñanza de lengua inglesa en primaria
 • Dibujos animados y transmisión de valores. El caso de un centro escolar de Palma.
 • Mantenir els alumnes motivats: un conte dinàmic amb finals alternatius
 • Proposta de millora de la comunicació entre escola i família al CEIP Pintor Joan Miró a través del bloc
 • La Educación Intercultural en las escuelas de Mallorca
 • Comparació dels sistemes de formació docent. Els casos d’Alemanya, Finlàndia, França, Països Baixos i Espanya.
 • Tècniques de relaxació a la darrera etapa de primària.
 • Els pares opinen sobre l’educació dels alumnes NEE i DEA a les escoles
 • Comparació de la consciència fonològica en nens i nenes de 5 anys del CEIP Binissalem
 • Grups d’Ajuda Psicomotriu com a eina per afavorir la inclusió
 • Treball comparatiu dels sitemes educatius espanyol i polonès en l'etpa primària
 • La família i la seva implicació en el desenvolupament del llenguatge
 • Banc de recursos per al foment de la creativitat musical a l’escola primària
 • Wave After Wave. Propuesta Educativa Relacionando el Surf con el Ser Humano y las Ciencias de la Tierra
 • L'estratègia dels mapes mentals a l'assignatura de Ciències Socials
 • Recursos tecnológicos para la gestión y organización de centros escolares: el Gestib, una herramienta por descubrir.
 • Avaluació de la comprensió lectora a sisè curs d'educació Primària
 • Repercusión de la actividad física en el proceso cognitivo del niño
 • L'abac com a material de suport per aprendre matemàtiques
 • Coordinació i emoció en l'aprenentatge
 • La feina dels mestres d’audició i llenguatge a
 • Trabajar los valores: propuestas y actividades didácticas de aprovechamiento de la literatura infantil
 • Treball de les rondaies mallorquines dins l'àrea de ciències naturals
 • Learning by going
 • La relació entre el joc i el procés d'Ensenyança -Aprenentatge
 • La realitat educativa de les escoles públiques de Calvià des d’una perspectiva inclusiva
 • El sexisme a la societat i a l’esport i la seva influència a l’àrea d’educació física
 • Sortides didàctiques al litoral de Mallorca: Conèixer el sistema platja-duna.
 • Disseny i espais escolar: les escoles de Guilles Forteza a l'actualitat
 • El trabajo de la inteligencia kinestésica de manera transversal para la formación de personas motrizmente inteligente en una educación globalizada
 • Treball per projectes a l'educació primària. La ràdio escolar
 • L'ensenyament de la llengua catalana a l'alumnat nouvingut
 • El material estructural com a eina didàctica.
 • La professió de moda: nens YouTubers
 • Elaboració de materials manipulatius matemàtics dins l'aula
 • Atención al alumnado en fase de duelo
 • L'evolució de la inclusió d'alumnes amb necessitat educatives dins les aules ordinàries.
 • Rellevància de l'Educació Artística dins els sistemes educatius Europeus
 • Inventari i anàlisi dels articles publicats al BILE sobre educació física del 1920 al 1936
 • Ús i qualitat de la llengua catalana a un àmbit microsocial: l'alumnat de centres d'Educació Primària
 • Aproximació a l'escola privada de la Postguerra a través de les memòries de pràctiques del magisteri de les Illes Balears
 • Disàtria: Orientació en el context familiar
 • Aplicacions didàctiques de les rondalles, mites i llegendes del terme d'Artà i els seus itineraris literaris
 • La presència del Projecte Filosofia 3/18 a Balears entre 1987 i 2016
 • Els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. Recursos didàctics per a la seva intervenció. Estudi d'un cas.
 • Enfocament CLIL al context d'escola pública de les Illes Balears: des de les bases teòriques a l'aplicació pràctica.
 • La musicoteràpia aplicada als infants amb Síndrome de Down
 • Altas capacidades intelectuales. Respuesta educativa en diferentes centros de Palma
 • L’educació inclusiva i l’aprenentatge cooperatiu: dos elements clau i interconnectats per a l’educació del segle XXI.
 • Les emocions en la comunicació oral de la llengua anglesa
 • L'evolució de l'educació especial dins el marc legislatiu espanyol.
 • Estudi de l'ensenyança de l'escriptura a les escolas i la seva influencia en la disgrafia
 • Revisión de las pautas de actuación del Síndrome X frágil en el ámbito escolar mediante testimonios de individuos y familiares
 • El sexisme en els llibres de text
 • Anàlisis dels avantatges de la utilització de material manipulable a les aules d'educació primària
 • Musica't: desconnexió i connexió musical
 • Programa d'intervenció per a millorar el nivell de Competència Lingüística a quatre infants amb dificultats de llenguatge. Estudi de casos.
 • Els materials manipulatius: propostes didàctiques per a treballar a l'aula
 • Les pràctiques d'èxit de la Comunitat d'Aprenentatge d'un centre de Mallorca
 • El joc aplicat a les matemàtiques.
 • L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL MEDI AMBIENT A TRAVÉS DE LA SALUT
 • Motivació i educació per a combatre el sedentarisme infantil: diferents propostes d’intervenció.
 • Propuesta de ApS como método de continuidad al carácter del CEIP Pintor Joan Miró
 • Estudi de la Geografia de la Percepció a l'aula del centre Bartomeu Ordines de Consell
 • Entorn familiar d'infants amb necessitats educatives especials.
 • Uso personal del móvil por niños de 9 a 13 años.
 • Vivim la Música: un recull de propostes per al coneixement, creació i pràctica d'instruments musicals a l'aula
 • Un enfocament comunicatiu per a l'adquisició de la llengua anglesa en i'educació primària
 • Jornades Culturals
 • L'educació dins l'aula hospitalària de Son Espasses
 • L'atenció lingüística a l'alumnat no catalanoparlant a l'escola
 • Diferencias en el tratamiento y en la
 • L'educació emocional a partir de la literatura infantil
 • Les visites escolars. Descobrint la nostra Serra.
 • Diseño cuasi-experimental con el recurso didáctico "¿Qué contamos hoy?"
 • Autoconcepto e inteligencia emocional: análisis comparativo.
 • La consciència fonològica: concepte, avaluació i proposta didàctica d'intervenció.
 • Rompent barreres: infants amb paràlisi cerebral a les escoles ordinàries.
 • Estratègies per a la millora de l’expressió oral anglesa en el 3r cicle d’educació primària i proposta d’activitats
 • Enseñanza de lengua española a alumnado inmigrante: ¿Cuál es la metododología adecuada?
 • La metodologia didactica a l'àrea de llengua catalana
 • Mi visión de la educación
 • Proposta didàctica per a treballar a partir de les Rondalles Mallorquines
 • Animació a la lectura i àlbums il·lustrats
 • El ioga, tot una aventura per infants!
 • Análisis y valoración de los Proyectos Lectores en dos centros de EP
 • Anàlisi temàtica de les cançons i rondalles mallorquines
 • Una alternativa inclusiva al llibre de text. El treball per projectes cooperatius
 • Investigació sobre el paisatge i la seva importància a l'educació primària
 • Recursos didácticos y educativos para trabajar los cuentos tradicionales en Educación Primaria
 • La educación intercultural en las ciencias sociales
 • Escolaritzacio i inclusió social dels nens diagnosticats amb TEA a allorca
 • Biblioteques escolars a Mallorca
 • El trabajo cooperativo como metodología para el aprendizaje de la Lengua Española
 • Els àlbums il·lustrats i els valors: de la mà per ajudar a créixer als nens
 • ¿Por qué nuestros alumnos no hablan bien inglés? Formación y creencias del profesorado.
 • Foreign languages teaching methods and cooperative learning in a primary school
 • Foment de la creativitat dins les aules: mitjançant tècniques pictòriques, suports i eines provinents de l'entorn natural
 • Juguem amb la música i els seus colors
 • Unidad Didáctica: el sustantivo y el adjetivo.
 • La perspectiva de la discapacidad auditiva en dos contextos educativos marcados por la diferencia
 • Disseny i desenvolupament d’un Bloc educatiu en matèria de Llengua Anglesa al CEIP Miquel Duran i Saurina.
 • La influencia del entorno familiar y sociocultural en la motivación hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Juegos didácticos en las matemáticas
 • Les rondalles del gegant beneit a l'escola
 • El Sistema Pictogràfic de Comunicació (SPC) i altres sistemes de comunicació
 • La naturalesa de la poesia o la poesia de la naturalesa en les aules de Primària
 • La diabetes en el ámbito educativo y escolar
 • Els anuncis publicitaris com a eina d'aprenentatge de la música a l'Educació Primària
 • Enfocament alternatiu de l'EF a través del joc cooperatiu: coneixement de l'autopercepcció de l'alumnat i promoció de valors en igualtat, solidaritat i no exclusió
 • Joc i matemàtiques a l’Educació Primària: anàlisi d’una experiència pràctica
 • L'ensenyament de la llengua anglesa a través d'un mètode multisensorial
 • Anàlisi dels nivells d'activitat física dels alumnes mallorquins
 • Uso y riesgo de las TIC en la etapa educativa obligatoria
 • Cálculo mental en Primaria. Propuestas didácticas
 • Estudi del procés d’escolarització de n’Aroa a l’etapa d’Educació Primària
 • Resolució de conflictes a través del joc cooperatiu a l'area d'educació física
 • L'aprenentatge de l'anglès a partir d'històries
 • Intel·ligència emocional, habilitat essencial per la vida
 • L'escolarització i la concepció de l'étnia gitana sobre l'educació
 • L'ús del joc a l'assignatura d'anglès d'educació primària
 • Intervenció lingüística a partir de l'expressió socioemocional.
 • Evolució de l’Educació Física dels anys 60 fins l’actualitat.
 • Desarrollo de la comunicación oral en lengua inglesa: El juego dramático y la música como recurso
 • L'educació escolar a les aules hospitalàries i a la llar
 • L'hàbit lector en llengua catalana
 • Matemàtiques a la piscina
 • Fem la Geometria més dinàmica. Cálcul d'àrees i perímetres a l'Educació primària.
 • Barreras arquitectónicas en los centros educativos
 • El Buyllyng a les escoles
 • El trato a la comprensión de textos escritos en lengua castellana en Educación Primaria teniendo en cuenta que dicha lengua a veces es L1 y otras LE del alumnado
 • The Thinking outloud project
 • Fomentar el reciclatge des de l’educació primària. Maria Torres
 • Estudi del desenvolupament d'un projecte d'educació emocional i proposta de treball
 • La pizarra digital interactiva en la educación primaria. Análisis de las formas de aplicación didácticas.
 • Creació de recursos didàctics per atendre el retard del llenguatge d'un infant amb la Síndrome de Down
 • Intervenció escolar per a l'augment del nivell d'activitat física per a nins de 10-11 anys
 • Importància i transversalitat de la música en l’adquisició de les competències bàsiques a l’Ed. Primària.
 • Treballar l'anglès a Eucació Primària a través de recursos motivadors, rutines i mecanismes lúdics
 • PERÍODES ACTIUS ENTRE CLASSES
 • Estudi sobre la inclusió als centres de Mallorca en la tasca d’Audició i Llenguatge
 • Els contes com a eina per a l'estimulació del llenguatge.
 • Musicoteràpia i Educació Especial. Tractament dels sentiments a través de la música.
 • Material per treballar amb infants amb dislexia.
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics orals.
 • L'art per a crear històries: el llibre il·lustrat dels infants
 • Estudi de la situació de l’Educació Estadística a l’Etapa de Primària
 • On Stage. Refuerzo de la autoestima en niños de primaria a través de la expresión corporal
 • LA MÚSICA COM A EINA SOCIALITZADORA I D’EVOLUCIÓ PERSONAL EN L’ALUMNAT AMB DISCAPACITATS
 • L'activitat física dels infants durant l'horari extraescolar
 • L'educació compensatoria com una solució al frcàs escolar
 • El tractament del català durant l'època del franquisme en l'educació
 • LA CONTRADANSA A MALLORCA, ENTRE LA TRADICIÓ I LA MODERNITAT. PROJECTE DE RECERCA I RECUPERACIÓ.
 • Treball d'investigació sobre els mapes mentals a Geografia a l'Educació Primària
 • L'educació musical i la interdisciplinarietat que aquesta ens ofereix
 • La mediació en l'Educació Primària: recurs alternatiu a la solució de conflictes
 • L’educació durant el franquisme al poble de Llucmajor
 • Com adquirir la competència matemàtica mitjançant l’Educació Física?
 • Programació de consciència fonològica per alumnes de 3r curs d’educació infantil.
 • La comunicación oral en lengua inglesa en las aulas de Baleares: propuesta metodológica para Tercer Ciclo de Educación Primaria
 • L'hort escolar
 • Còm afecta la Síndrome X fràgil al llenguatge
 • El retard de la parla vinculat a la manca d'estimulació
 • CrossFit com a mitjà per treballar la força a Educació Primària
 • La animación lectora y las TIC
 • Estudi sobre els coneixements previs que té l'alumnat dels estudis de grau de Primària sobre el concepte de paisatge
 • IMPORTÀNCIA DE L’ESTIMULACIÓ MUSICAL EN EL DESENVOLUPAMENT DELS INFANTS EN EDATS PRIMERENQUES
 • Enseñanza de la lengua española como segunda lengua en niños chinos. Dos casos
 • La enseñanza de la programación informática en Educación Primaria: situación actual, análisis y presentación de experiencias de aula en España.
 • Percepció i comprensió del paisatge
 • La música com a joc
 • Guia d'Educació Emocional per a primer de primària.
 • Las Prácticas Restaurativas
 • L’activitat física extraescolar en relació amb l’entorn ambiental i familiar
 • Joc i llengua. Immersió lingüística en el pati.
 • El text lliure de Freinet a Mallorca
 • Els menjadors escolars. Una proposta per al seu abaratiment econòmic
 • Aprenentatge de la lectoescriptura. Experiències de l'escola Es Porxo (Deià) amb tècniques del mètode natural de C. Freinet
 • Prevenció dels trastorns vocals des de l’escola. Un treball multidisciplinari i interdisciplinari.
 • New method for teaching a foregin Language adapted to visually impaired children
 • La escuela democrática como un modelo de escuela para todos: un estudio de caso
 • La inclusió educativa dels alumnes amb discapacitat auditiva i la funció d'ASPAS en aquest àmbit
 • Els valors en l'esport competitiu en els nins i nines de 6 a 12 anys.
 • La consciència fonològica a 1r cicle d'educació primària. Un estudi de cas.
 • Metodologia d'ensenyança de la música a alumnat amb deficiència visual a l'aula
 • ¿Por qué enseñar la lectoescritura desde un método constructivista?
 • Pensar amb el cor. Educació emocional mitjançant el conte
 • Una arquitectura escolar para la Pedagogía Contemporánea
 • Beneficis del Visual Thinking a l’Ed. Primària
 • Pedagogía Waldorf y Método Montessori: Comparación y análisis de sus metodologías
 • Barreres a l'educació inclusiva dels alumnes amb discapacitat intel·lectual
 • Itineraris didàctics pel municipi de Pollença: Puig de Maria i Cala Bóquer. Activitats pròpies per tercer d'educació primària
 • Actividades interactivas para la consolidación del uso del pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto del modo indicativo simple en alumnos extranjeros de 6º de Educación Primaria
 • Propuesta de desarrollo de la competencia comunicativa oral en el tercer ciclo de Educación Primaria.
 • Anàlisi i proposta educativa per una Paràlisi Cerebral lleu
 • L'ensenyament del català a alumnes nouvinguts de parla anglesa
 • Càlcul mental a Educació Primària. Per què treballar-ho? Possibles propostes
 • La relaxació i els seus beneficis al context de l’educació primària
 • La bicicleta com a mitjà de transport al CEIP Son Oliva
 • Les xarxes socials. Comunitats virtuals dins l’escola
 • Com treballar la cartografia a l'escola primària a partir d'excursions
 • El paper del mestre d'audició i llenguatge a l'escola inclusiva
 • Aproximació a la inclusió educativa des d'un cas pràctic
 • La música com a eina per millorar la Competència Lingüística dels alumnes amb Trastorn Específic de Llenguatge
 • Inclusión digital: TIC y personas con discapacidad motriz.
 • Aprendizaje por investigación y las Ciencias Sociales
 • Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física
 • Metodologia de l'ensenyament de l'anglès a Alemanya
 • La evolución de la enseñanza de la Historia en Educación Primaria. Nuevas tendencias y posibles propuestas para aplicar en el aula.
 • Les intel·ligències múltiples. Recull d'estratègies per a treballar les intel·ligències múltiples
 • L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA
 • Creació d’un material didàctic a partir d’un cas real dintre del context d’Educació Primària
 • La composició dins l'aula de música
 • L’ensenyament dels ritmes i les notes d’una forma lúdica abraçant els diferents estils d’aprenentatge
 • Els mapes mentals, un bon recurs per al nostre cervell
 • Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica
 • Nutrició, alimentació equilibrada i hàbits saludables en l’Educació Primària
 • La inclusió dels alumnes amb síndrome d'Asperger als centre ordinaris de Mallorca.
 • Superficie y volumen
 • El cine como autorretrato pictórico en la educación primaria
 • Propuesta de Adaptaciones Curriculares Individualizadas no significativas en un alumno con necesidades específicas de refuerzo educativo
 • La discapacitat motriu i l’Educació Física: anàlisi d’una realitat a l’Educació Primària i propostes de millora
 • Els aspectes motivacionals en l'àmbit docent a l'educació primària.
 • La comprensión lectora en el aula
 • Participació de les famílies a l'escola
 • La calculadora a l'Educació Primària
 • Educació emocional a primària: programa d'educació emocional en contexts desfavorits.
 • MARIPOSARIUM. Una aventura en la Selva.
 • Investigació sobre l’Educació Física Inclusiva: proposta per a la millora de la participació de l’alumnat amb Trastorn d’Espectre Autista.
 • Comprensions lectores i tipologies textuals
 • Tutoria entre iguals: De tots podem aprendre i a tots podem ensenyar
 • Aprendre a través de la parla
 • Les funcions del llenguatge
 • Accesibilidad a las TIC: dificultades motóricas
 • El patinatge com a eina per educar l’equilibri
 • El plaer d’aprendre en moviment
 • Los Entornos Personales de Aprendizaje en la Educación Primaria
 • Creación de estímulos: la performance audiovisual. Propuesta de material didáctico para la expresión artística
 • Activitat física vs. Rendiment acadèmic
 • Els llibres per a infants i els temes tabú
 • Programa inclusiu d'estimulació lingüística per a infants de 5 anys.
 • L'elecció del tipus de jornada escolar a Primària i la seva possible relació amb el rendiment
 • Las TIC en la comunicación familia y escuela
 • La dansa a l’àrea d’Educació Física com element integrador
 • Transició de sisè de primària a primer d’ESO
 • Les dificultats d'Aprenentatge en el context d'un Centre d'Educació Especial de Matemàtiques
 • Recursos digitals didàctics per Música a l'Educació Primària
 • L'Educació emocional i els seus components des d'una perspectiva psicològica.
 • La setmana de les Ciències
 • El cine com a recurs didàctic dels diferents aspectes socials
 • El clima del centre escolar com a motor de l'eficàcia escolar
 • El mutisme selectiu a les aules de Primària Pautes per agents educatius
 • Resolució de problemes matemàtics
 • Ruta literària de les rondalles mallorquines en el terme municipal de Manacor
 • Mutisme selectiu: proposta de prevenció primerenca
 • Estudi sobre els usos del blog d’aula a les escoles d’educació primària de la comarca des Raiguer
 • "Projectes de Treball i L'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera"
 • DEA: Una font d'enrouement a les aules; estils d'aprenentatge per a tots.
 • La influència de l’ esmorzar en el rendiment escolar
 • Importància i valoració de l'Educació Física en el procés educactiu
 • El Aprendizaje Cooperativo como metodología Inclusiva
 • PROPOSTA PER A INCENTIVAR LA MOTIVACIÓ A LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Esport a les escoles, activitats extraescolars
 • L’escola a casa i les TIC
 • Per què i com passar de llegir per obligació a llegir per motivació
 • Disponibilidad léxica
 • Influència d'estímuls positius a activitats físic esportives en quant a les emocions.
 • La Educación Física en la Institución Libre de Enseñanza (1876-1920)
 • El TDA-H i el seu dia a dia
 • Centres Ecoambientals de les Balears
 • Adaptació a l'Educació Primària de la teoria de Betty Edwards
 • Metodologia para el tratamiento de la historia
 • Tractament del retard del llenguatge i estudi de dos nins amb TEL
 • Pati Actiu
 • La participación delas familias en los centros escolares y su repercusiónen el rendimiento de los alumnos
 • El text i la imatge a l'Escola Primària: sobre la interdisciplinarietat de l'Educació Artística
 • Análisis de recursos TIC de matemáticas para Educación Primaria
 • Ortografia visual
 • La influència de l'alimentació en el rendiment acadèmic escolar.
 • Applets i materials manipulatius com a objecte d’aprenentatge de matemàtiques. Bloc de nombres i operacions
 • Alimentación y Actividad Física en el 5º curso de Primaria.
 • Intervención para el aumento del nivel de actividad física en el contexto escolar
 • Proposta d’intervenció sobre els hàbits alimentaris per a alumnes entre 8 i 11 anys en el context escolar.
 • Vaciado de los Boletines de la Asociación Crecer Sin Escuela (1997-2005)
 • Escola específica per a nins amb deficiència auditiva? Avantatges i inconvenients al Marroc.
 • El model de suport educatiu dins l'escola inclusiva
 • Treball de camp sobre l'educació inclusiva i el model de suport inclusiu
 • L’educació musical a alumnes amb dificultats auditives
 • Anàlisi de les Webquests com a recurs didàctic per a l’àrea d’Educació Física a l’Educació Primària.
 • Relació entre la percepció espacial i els seus efectes sobre l'escriptura
 • El glosat, de la plaça a la classe
 • Les emocions a l'etapa d'educació primària: una proposta educativa a partir d'un recurs telemàtic
 • PERCEPCIONS D'ESCOLARS I DOCENTS DE L'APLICACIÓ TIL
 • La fonoteca com a eina d’intercanvi d’emocions i experiències: una proposta didàctica per a l’audició musical a l’escola Primària
 • PROCESO DE E-A DE LECTOESCRITURA CON ALUMNOS DE NEE
 • Relació entre la qualitat de vida i l’activitat física en els escolars de sisè de Primària del Col·legi Sant Alfons.
 • Protocol de detecció i avaluació de dificultats d'aprenentatge i de necessitats educatives especials
 • APROXIMACIÓ A L’ÚS TERAPÈUTIC DE LA MÚSICA A EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Resolución de Conflictos dentro del aula
 • Plan de mejora destinado al alumnado de incorporación tardía
 • El suport d'Audició i Llenguatge a l'Educació Inclusiva
 • Programa d'intervenció en l'entrenament de les habilitats socials.
 • Les característiques de la comunicació en alumnes amb TEA, Síndrome de Down i TEL, i la seva inclusió dins l’aula ordinària.
 • Beneficis de l’exercici físic en els alumnes amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)
 • L'afàsia i l'escola inclusiva
 • Promoció de les activitats fisicoesportives com a mitjà de salut
 • Importància de la música i situació actual a les Illes Balears
 • L’alimentació infatil i el poder de les famílies i les escoles
 • Intervenció familiar en el llenguatge i la comunicació de l’alumnat
 • Síndrome de Asperger i la Teoria de la Ment
 • Literatura infantil: La lectura significativa en las aulas
 • Aprenem català amb les Rondalles Mallorquines en còmic
 • Educación inclusiva: pasado, presente y futuro
 • La multiplicación: Metodología actual de enseñanza en el municipio de Calviá.
 • La correlació entre l'autoestima i el rendiment acadèmic.
 • Les arts decoratives a l'Educació Primària: ceràmica i tèxtils
 • Es Carnatge: Itinerari geogràfic per a Primària
 • Estimulación de la expresión oral en alumnos de tercer ciclo en Educación Primària.
 • Sortida escolar de Cúber a Biniaraix
 • Música i cohesió social
 • La realidad en el CEIP Pintor Joan Miró, una comunidad de aprendizaje
 • El Sistema Solar, la vida i protecció del planeta Terra.
 • Protocol de cessió de material esportiu del Consell de Mallorca per a la utilització a les escoles: prova pilot.
 • Estudi sobre el sedentarisme a l’etapa d’Educació Primària i la seva possible relació amb l’ús abusiu de les noves tecnologies.
 • L'orquestra extra-escolar
 • El uso del diccionario en la educación primaria
 • Els deures escolars
 • ¿Ayuda la lectura a mejorar el vocabulario?: Trabajo de investigación acerca de los beneficios del hábito lector en el desarrollo del léxico personal.
 • El Trivial Musical: una proposta innovadora per a l’ensenyament integral de la música a l’educació primària
 • Introducció al treball amb emocions i col·laboració a l'Educació Primaria.
 • Disseny de demostracions químiques apropiades per alumnes d'educació secundària
 • Una proposta de transversalitat musical dins l’aula d’Educació Primària
 • Sistemes educatius del mòn: spanya, Suecia i Marroc.
 • Todos con Efetah
 • Escola rural de Ca’n Estela, una escola per tots.
 • “Las aplicaciones didácticas de los mapas mentales en el ámbito educativo”.
 • L'evolució del dibuix a l'educació primària
 • La comunicació no verbal a l'aula.
 • Comparativa de les lleis educatives d'Espanya i Irlanda
 • Projecte de detecció i intervenció: bullying i cyberbullying
 • Aproximació actual a la didactica de la historia
 • Proposta per a l'estimulació a la lectura a Educació Primària
 • Anàlisi comparatiu dels sistemes educatius de Espanya, Finlàndia, Corea del Sud i Xile
 • Banc de recursos didàctics per a l’Educació Musical a Primària
 • EL APRENDIZAJE COOPERATIVO APLICADO A LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA
 • Implementació d'un Sistema Augmentatiu de Comunicació a un infant amb Síndrome de Down
 • Sensibilització envers la discapacitat des de l'escola. Programa d'interveció a Educació Primària
 • Aprenentatge a través de la modelització de la nutrició humana com un cas de biologia en context: l’exercici físic.
 • La llibertat expressiva a les aules: una aproximació a Arno Stern des de l'Escola Primària
 • L'alumnat sord i les seves dificultats en Mate
 • Promoció de millora dels hàbits alimentaris dels alumnes de tercer cicle de l’Escola Nova de Porreres
 • L’ensenyament musical a l’Educació Primària a través de les TIC: recull de recursos per al professorat del primer cicle
 • Evolució del consum de la música als darrers segles
 • L'aprenentatge cooperatiu i les necessitats específiques de suport educatiu
 • Mundos digitales. La incorporación de los videojuegos como herramientas educativas.
 • El paper del mestre d’Audició i Llenguatge
 • Els projectes de treball: una opció metodològica "efectiva"?
 • La teoría de la mente en los niños autistas: propuesta de intervención
 • Les costes de Son Serra de Marina i de la Platja de Palma com a itineraris didàctics
 • Tractament de la cultura i la història de les Illes balears a primaria
 • El treball cooperatiu: eina per l’increment i millora de la pràctica d’activitat física saludable a l’Alqueria Blanca
 • La influencia de los métodos de enseñaza en la producción de textos argumentativos
 • Un recull d'activitats per treballar la importància que té la consciència fonològica en relació a la lectura i a l'escriptura
 • Projecte de reforç educatiu per a menors escolaritzats en risc social a primària
 • Els efectes de la música en alumnes amb TDAH
 • John Dewey i la seva vigència en la legislació educativa actual
 • Gamificació a l'aula amb Practicamat
 • ESTUDI DE L'ÚS I CRITERIS DE SELECCIÓ DE LITERATURA INFANTIL EN L'ÀREA DE LLENGUA ANGLESA A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS
 • La consciència fonològica: primordial i determinant en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels infants
 • TrastornoS del Espectro Autista. Importancia de la educación y análisis de vídeos documentales de diferentes modalidades educativas con alumnos con TEA.
 • Aprender jugando
 • L’ús normalitzat de materials didàctics a l’àrea de matemàtiques a l’Educació Primària
 • onociendo nuestro entorno
 • Matemàtiques i Filosofia 3/18
 • Escoltant les emocions. Anàlisi de tres programes d'Educació Emocional per a l'Etapa de Primaria.
 • Aprenentatge de la Llengua Catalana a partir de les rondalles
 • Projecte: La cultura popular és màgia. Aprenem català amb les rondalles.
 • L'obesitat a l'escola. Beneficis de l'activitat física per a la salut.
 • Conflictivitat a les sessions d’Educació Física
 • Higiene postural dins l’aula.
 • Promoure una vida saludable. Sobrepès i sedentarisme infantil.
 • Com es treballa la competència digital en un centre educatiu
 • Mètodes per a la captació i emmagatzemament d’aigua a Mallorca i la seva aplicació a l’aula d’Educació Primària
 • Disfonia al col·lectiu docent
 • Alumnos repetidores en la Educación Primaria
 • El libro de texto: lugar y cabida actuales en clase de Matemáticas
 • Disfonia, una malaltia dels docents en l'Educació Primària
 • La integración interdisciplinaria del área de matemáticas: un nuevo enfoque metodológico
 • Anàlisi, creació i implementació de materials dins l’aula d’educació primària.
 • Estrategias de lectura en el sistema educativo de los Estados Unidos
 • Diferències del nivell de lectoescriptura a partir dels mètodes inicials utilitzats
 • La promoción de los valores en Educación Primaria a través de cuentos infantiles
 • Anàlisi i proposta de millora d'un centre basat en l'eina IAQV
 • LA COMPRENSIÓN LECTORA EN MATEMÁTCIAS
 • Projecte FUSIOARTÍS-TIC: Innovació alCEIP Miquel Duran i Saurina.
 • Els beneficis i sa transversalitat de la música en l'aprenentatge
 • Aplicació del programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a cooperar a diferents centres escolars
 • Com ensenyar als alumnes amb dificultats d'aprenentatge en matemàtiques: una metodologia inclusiva i beneficiosa per a tots els alumnes de l'aula
 • Disseny i organització d’un esdeveniment esportiu destinat a la millora d’activitat física del CEIP Ses Quarterades de Calvià
 • Els equips directius i els factors que intervenen en la seva tasca
 • Los cuentos infantiles: un recurso para el aprendizaje de la lengua inglesa en educación primaria
 • Implantación de un Blog de Aula en el CC Escolapias
 • La nostra història
 • Com treballar amb l’alumnat sord dins l’aula
 • Projecte Col·laboratiu Innovador: CIUTATS AMIGUES
 • Educació Musical: Programació didàctica de primer cicle
 • Importància de la música a l'educació primària
 • Les tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació primària per a l'ensenyament de la llengua anglesa
 • PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Concienciació de la comunitat educativa del CEIP Cas Capiscol sobre laproblemàtica de l'obesitat infantil dins la societat.
 • La importància de la motivació i la condició física per la salut al'àrea d'educació física.
 • Diferències dels hàbits d'activitat física i salut entre els alumnes detercer cicle de primària d'una escola pública i una escola concertadadins un mateix entorn socioeconòmic.
 • Programació Anual, àrea d'educació artísticamúsica
 • Cançons populars i les seves aplicacions didàctiques
 • La dansa popular a l'Educació Primària
 • La interdisciplinarietat de la música en l'EducacióPrimària
 • LA INCLUSIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ A L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA, UNA ÀREAPER A TOTS.
 • Proposta d'un programa per a la reducció del sobrepès dels alumnes detercer cicle d'Educació Primària del CEIP Joan Veny i Clar de Campos
 • Comparativa entre el model educatiu finlandès i l'espanyol
 • Deprivació sociocultural
 • La dislèxia: a l'aula i a casa
 • LENGUA ORAL: PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 6º CURSO ED.PRIMARIA
 • Los códigos sociolingüísticos
 • El Tractament de la Mont en el Contex Escolar
 • Anàlisi sobre el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH)
 • Millorem els nostres hàbits saludables.
 • Billying: El Acoso Escolar
 • La Educación primaria en Escocia
 • Comparació del hàbits de pràctica d'activitat física en alumnes detercer cicle de primària de Tanger i Palma
 • Inclusió i formació inicial: El perfil del docent inclusiu
 • Comparació d’hàbits saludables en diferents centres escolars en eltercer cicle d’educació primària.
 • Programa d’educació en valors a partir de la lectura, a alumnes de segon curs d’Educació Primària.
 • L'evolució de la història de la música a través del teatre: una proposta interdisciplinar a l'escola infantil i primària
 • La cartografia a l'escola. Sis propostes didàctiques
 • ESCOLES PROMOTORES DE SALUT
 • L'ensenyament de l'habilitat de Speakimg dins les aules de Primària
 • L'ensenyament de la Història en el trecer cicle de primària. Estudi comparatiu de tres models educatius
 • Programació General Anual d’Educació Física
 • Els deures actius: una fórmula per incrementar els aprenentatges del'àrea d'Educació Física a primària
 • AFECTES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT SOBRE ELS RESULTATS ACADÈMICSD’ALUMNES EN EDAT ESCOLAR.
 • PROJECTE EDUCATIU PER A LA PROMOCIO DE LA SALUT
 • Diversitat i educació inclusiva a l'educació primària
 • La Lectura en l’Educació Primària: recull de propostes per a treballar-la
 • Influència dels estudis musicals en els rendimentsacadèmics a l'Educació de Primària
 • Investigació sobre el mal d'esquena no específic en alumnes de tercercicle de primària del centre rei Jaume III (Llucmajor)