Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Educació Primària primer curs grup 04 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 04 17/01/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 04 06/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 04 15/01/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 04 05/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22102 - Llengua Catalana   GRUP 04 19/01/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
22102 - Llengua Catalana   GRUP 04 07/02/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 04 23/01/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 04 08/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 04 25/01/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 04 09/02/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 04 11/06/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 04 02/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 04 13/06/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 04 03/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 04 15/06/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 04 04/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 04 19/06/2018 16:00 - 20:30
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 04 05/07/2018 16:00 - 20:30 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 04 20/06/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 04 22/06/2018 16:00 - 21:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 04 06/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01