Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Educació Primària primer curs grup 03 matí

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 03 17/01/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 03 06/02/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 03 15/01/2018 12:00 - 15:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 03 05/02/2018 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
22102 - Llengua Catalana   GRUP 03 19/01/2018 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22102 - Llengua Catalana   GRUP 03 07/02/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 03 23/01/2018 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 03 08/02/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 03 25/01/2018 12:00 - 15:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 03 09/02/2018 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula Informàtica. planta baixa, bloc B.
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 03 11/06/2018 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 03 02/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 03 13/06/2018 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 03 03/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 03 15/06/2018 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 03 04/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 03 19/06/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 03 05/07/2018 09:00 - 13:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 03 20/06/2018 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 03 22/06/2018 09:00 - 15:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 03 06/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01