Grau d'Educació Primària (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

22129. Pràctiques II d'Educació Primària (2018-19)

Crèdits 18 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla a extingir i assignatura no oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat 96 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria, formació bàsica i pràctiques externes de 1r i 2n curs

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )