Grau de Pedagogia (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

En què consisteix?

La titulació de Pedagogia capacita l'alumnat com a expert en processos educatius i formatius en contextos escolars, socioeducatius, organitzacionals i laborals.

Què hi aprendràs?

L'alumnat aprèn a dissenyar, gestionar, desenvolupar i avaluar plans, projectes, programes i accions formatives i educatives. També es prepara per realitzar intervencions educatives en tots els àmbits, així com intervencions formatives en contextos organitzacionals i laborals.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Les sortides professionals són molt variades i abasten camps tan diversos com l'educatiu (tant dins l'escola com fora) i el formatiu (en el món empresarial o de l'organització en general).

Entre d'altres sortides professionals, destacam: orientador en centres educatius, en equips d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i en equips d'atenció primerenca (EAP), professor de temàtiques psicopedagògiques en diversos cicles formatius de formació professional, gestor educatiu en institucions, director o tècnic en l'àmbit dels recursos humans i la formació en l'organització i en l'empresa, orientador i preparador laboral, com també director o gerent de centres formatius o socioeducatius.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències Socials i Jurídiques
No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,01€ (*)
Cost total de 1r curs de 1a matrícula amb taxes incloses per a menors de 28 anys 1.128,32€ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2016-17

Voleu més informació?

Juan Jorge Muntaner Guasp
Contactau amb el cap d'estudis: Juan Jorge Muntaner Guasp