Grau de Pedagogia

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis del grau de Pedagogia a extingir.

Dades i indicadors

   2009-10  2010-11  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
 Alumnes de nou ingrés  61  72  71  80  67  73 63
 Alumnes matriculats  61  124  173  228  254  266 254
 Alumnes titulats  -  -  -  14  30  28 34

 

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
  • Isabel Torres Ferrer
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat d'Educació

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 04/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 04/03/2016
Verificació Memòria tercera modificació 04/01/2016
Verificació Informe tercera modificació 04/01/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) 05/06/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria segona modificació 28/09/2012
Verificació Informe segona modificació 28/09/2012
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Verificació Memòria primera modificació 27/01/2012
Verificació Informe primera modificació 27/01/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 04/09/2009
Verificació Informe final de verificació 24/04/2009
Verificació Memòria del títol oficial 04/04/2009