Grau de Pedagogia

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis del grau de Pedagogia a extingir.

21903. Processos Psicològics Bàsics (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2017-18 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

  • (40) - GRUP 40 GPD2

    • Places
      Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
    • Idioma
      Català
    • Guia docent
      Pendent
    • Grup horari

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre