Grau d'Odontologia

300 crèdits - Escola Universitària d’Odontologia ADEMA

En què consisteix?

Aquest estudi té com a finalitat aconseguir que el/la futur/a professional estigui capacitat/ada per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. L'odontologia presenta una gran capacitat d'ocupació i és una professió sanitària titulada, regulada i col·legiada.

Què hi aprendràs?

En acabar la formació, l'estudiant d'Odontologia estarà capacitat/ada per exercir un paper rellevant en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la cura dels problemes de salut bucodental en cadascuna de les etapes del cicle vital.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

L'odontologia presenta una gran capacitat d'ocupació, tant a Espanya com a la resta de països europeus. És una professió sanitària titulada, regulada i col·legiada amb un camp propi d'actuació, tal com es preveu a la Llei d'ordenació de les professions sanitàries. Les àrees d'actuació professional segons l'àmbit de treball són: assistència (al nivell primari de salut i en l'àmbit privat per compte propi), docència, gestió i investigació.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències de la Salut
30 places
300 crèdits. 5 anys de durada
Presencial