Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Dades i indicadors

  2016-17
Alumnes de nou ingrés 60
Alumnes matriculats 60
Alumnes titulats -

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Pendent
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Medicina

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 30/05/2016
Verificació Informe final de verificació 30/05/2016