Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

23017. Comunicació i Salut (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Guies docents d'anys anteriors