Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

23017. Comunicació i Salut (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2017-18 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 01 GMED

  • Professorat
  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
  • Guia docent
   Pendent
  • Grup horari