Matrícula per iniciar estudis 2017-18

El termini de matrícula depèn de les llistes d'admesos segons el tipus de sol·licitud d'admissió.

Les adjudicacions de plaça s'han de consultar a UIBdigital.

Convocatòria de juny

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i reserva de plaça/matrícula d'admissió general

Els alumnes podran consultar la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

Primera llista d’admesos 

Data de publicació
13 de juliol
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 13 al 16 de juliol
Termini per formalitzar la matrícula o fer reserva de plaça
del 13 al 21 de juliol

Segona llista d’admesos

Data de publicació
19 de juliol
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 19 al 21 de juliol
Termini per formalitzar la matrícula o fer reserva de plaça
del 19 al 21 de juliol

Tercera llista d’admesos

Data de publicació
25 de juliol
Termini per acceptar la plaça
del 25 al 27 de juliol
Termini per formalitzar la matrícula o fer reserva de plaça
del 25 al 27 de juliol

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i matrícula per canvi d'estudis i/o universitat

Els alumnes podran consultar la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

L'admissió és condicional. Un cop admès l'alumne ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts.

Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits.

Primera llista d’admesos 

Data de publicació
19 de juny de 2017
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 19 al 23 de juny de 2017
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 19 al 23 de juny de 2017
Resolució de la CRITC
28 de juny de 2017
Termini de matrícula
del 13 al 21 de juliol de 2017

Segona llista d’admesos

Data de publicació
30 de juny de 2017
Termini per acceptar la plaça
del 30 de juny al 7 de juliol de 2017
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 30 de juny al 7 de juliol de 2017
Resolució de la CRITC
12 de juliol de 2017
Termini de matrícula
del 13 al 21 de juliol de 2017

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça/reserva de plaça i matrícula amb estudis estrangers no homologats

Els alumnes podran consultar la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

L'admissió és condicional. Un cop admès l'alumne ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts.

Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits.

Primera llista d’admesos

Data de publicació
19 de juny de 2017
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 19 al 23 de juny de 2017
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 19 al 23 de juny de 2017
Resolució de la CRITC
28 de juny de 2017
Termini de matrícula
del 13 al 21 de juliol de 2017

Segona llista d’admesos

Data de publicació
30 de juny de 2017
Termini per acceptar la plaça
del 30 de juny al 7 de juliol de 2017
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 30 de juny al 7 de juliol de 2017
Resolució de la CRITC
12 de juliol de 2017
Termini de matrícula
del 13 al 21 de juliol de 2017
 

Convocatòria de setembre

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i reserva de plaça/matrícula d'admissió general

Els alumnes podran consultar la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

Primera llista d’admesos

Data de publicació
20 de setembre.
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 20 al 21 setembre.
Termini per formalitzar la matrícula o fer reserva de plaça
del 20 al 21 setembre.

Segona llista d’admesos

Data de publicació
25 de setembre.
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 25 al 26 de setembre.
Termini per formalitzar la matrícula o fer reserva de plaça
del 25 al 26 de setembre.

Tercera llista d’admesos

Data de publicació
28 de setembre.
Termini per acceptar la plaça
del 28 al 29 setembre.
Termini per formalitzar la matrícula o fer reserva de plaça
del 28 al 29 setembre.

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i matrícula per canvi d'estudis i/o universitat

Els alumnes podran consultar la seva admissió perUIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

L'admissió és condicional. Un cop admès l'alumne ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts.

Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits.

Primera llista d’admesos

Data de publicació
11 de setembre de 2017.
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
de l'11 al 12 de setembre de 2017.
Termini per demanar reconeixement de crèdits
de l'11 al 12 de setembre de 2017.
Resolució de la CRITC
15 de setembre de 2017.
Termini de matrícula
del 20 al 21 de setembre de 2017.

Segona llista d’admesos

Data de publicació
20 de setembre de 2017.
Termini per acceptar la plaça
del 20 al 21 de setembre de 2017.
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 20 al 21 de setembre de 2017.
Resolució de la CRITC
25 de setembre de 2017.
Termini de matrícula
del 25 al 26 de setembre de 2017.

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça/reserva de plaça i matrícula amb estudis estrangers no homologats

Els alumnes podran consultar la seva admissió perUIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

Un cop admès l'alumne ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts.

Primera llista d’admesos

Data de publicació
11 de setembre de 2017.
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
de l'11 al 12 de setembre de 2017.
Termini per demanar reconeixement de crèdits
de l'11 al 12 de setembre de 2017.
Resolució de la CRITC
15 de setembre de 2017.
Termini de matrícula
del 20 al 21 de setembre de 2017.

Segona llista d’admesos

Data de publicació
20 de setembre de 2017.
Termini per acceptar la plaça
del 20 al 21 de setembre de 2017.
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 20 al 21 de setembre de 2017.
Resolució de la CRITC
25 de setembre de 2017.
Termini de matrícula
del 25 al 26 de setembre de 2017.