Matrícula per iniciar estudis 2017-18

Els alumnes admesos a estudis de grau poden sol·licitar la reserva de plaça si compleixen alguna de les circumstàncies següents. En cas contrari, han de formalitzar la matrícula en el termini corresponent per no perdre la plaça adjudicada.

Estar pendent de l'adjudicació de plaça a una altra universitat

Els alumnes admesos i que estan pendents de l'obtenció de plaça a una altra universitat podran fer una sol·licitud de reserva de plaça mitjançant UIBdigital i hauran d'adjuntar el resguard de preinscripció de l'altra universitat. Aquesta sol·licitud de reserva s'ha de fer en el termini corresponent de matrícula de cada llista d'admesos.

A la primera convocatòria, les places es reservaran fins al 3 de setembre de 2017. En cas que no formalitzeu la matrícula en aquest termini, perdreu la plaça adjudicada i sortireu del procés d'admissió.

A la convocatòria de setembre, les places es reservaran fins al 30 de setembre de 2017. En el cas que no formalitzeu la matrícula en aquest termini, perdreu la plaça adjudicada i sortireu del procés d'admissió.

Una vegada feta aquesta reserva plaça, si se sol·licita un trasllat d'expedient, la reserva s'anul·la rà automàticament i l'alumne sortirà del procés d'admissió.

imatge reserva

Haver de sol·licitar reconeixement de crèdits

Els alumnes admesos que hagin de sol·licitar reconeixement de crèdits podran fer una reserva de plaça mitjançant UIBdigital durant el termini de matrícula.

Després tenen 7 dies naturals per anar als serveis administratius a formalitzar la sol·licitud de reconeixement de crèdits i abonar les taxes corresponents.

pantalla reserva uibdigital