Grau de Matemàtiques (Pla 2009)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

20334. Treball de Fi de Grau de Matemàtiques (2018-19)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla a extingir i assignatura no oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre el reglament del Treball de Fi de Grau

Podeu consultar el detalls del reglament i dels processos administratius per a la realització del Treball de Fi de Grau dels estudis de la Escola Politècnica Superior.


Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat 66 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 12 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus optativa
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 138 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )