Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

20317. Càlcul Integral en Diverses Variables (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

 • (9) - GRUP 9, 2S, GMAT

  • Professorat
   Miquel Monserrat Antich
  • Responsable
   Miquel Monserrat Antich
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

 • (9) - GRUP 9, 2S

  • Professorat
   Miquel Monserrat Antich
  • Responsable
   Miquel Monserrat Antich
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GMAT