Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

360 crèdits - Escola Politècnica Superior

20315. Àlgebra Abstracta I (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre