Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir.
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF, l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

21773. Pràctiques en Empresa d'Informàtica I (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat 120 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica de 1 curs, totes les assignatures de tipus formació bàsica de 2 curs, totes les assignatures de tipus obligatòria de 1 curs, totes les assignatures de tipus obligatòria de 2 curs

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre