Grau d'Infermeria

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Infermeria a extingir.

22728. Pràctiques Clíniques VI (2018-19)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat l'assignatura 21615 - Pràctiques Clíniques I
  • cal haver superat l'assignatura 22720 - Pràctiques Clíniques II
  • cal haver superat l'assignatura 22725 - Pràctiques Clíniques III

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre