Grau d'Infermeria a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis del grau d'Infermeria a extingir.

21615. Pràctiques Clíniques I (2017-18)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 21619 - Infermeria en la Persona Gran
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22712 - Infermeria de l'Adult I
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22713 - Infermeria de l'Adult II
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22714 - Infermeria de l'Adult III
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22715 - Infermeria de l'Adult IV

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre