Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Infantil a extingir.

Educació Infantil quart curs grup 02 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.   GRUP 2 (HORABAIXA) 15/01/2019 16:00 - 19:00
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil   GRUP 2 (HORABAIXA) 11/01/2019 16:00 - 19:00
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil   GRUP 2 (HORABAIXA) 07/02/2019 16:00 - 19:00
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació   GRUP 2 (HORABAIXA) 18/01/2019 16:00 - 19:00
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació   GRUP 2 (HORABAIXA) 04/02/2019 16:00 - 19:00
22028 - Família i Escola   GRUP 2 (HORABAIXA) 09/01/2019 16:00 - 19:00
22028 - Família i Escola   GRUP 2 (HORABAIXA) 05/02/2019 16:00 - 19:00
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància   GRUP 2 (HORABAIXA) 10/01/2019 16:00 - 19:00
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància   GRUP 2 (HORABAIXA) 06/02/2019 16:00 - 19:00