Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis del grau d'Educació Infantil a extingir.

Educació Infantil quart curs grup 02 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.   GRUP 2 (HORABAIXA) 19/01/2018 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil   GRUP 2 (HORABAIXA) 17/01/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-13
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil   GRUP 2 (HORABAIXA) 08/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació   GRUP 2 (HORABAIXA) 24/01/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació   GRUP 2 (HORABAIXA) 05/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22028 - Família i Escola   GRUP 2 (HORABAIXA) 15/01/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-13
22028 - Família i Escola   GRUP 2 (HORABAIXA) 06/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància   GRUP 2 (HORABAIXA) 16/01/2018 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-15 Aula de Música
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància   GRUP 2 (HORABAIXA) 07/02/2018 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-12 Aula de Música