Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

22022. Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla a extingir i assignatura no oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )