Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 4t curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20395 - English for Engineering   GEEI 20/06/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A4-A. Planta baixa ala nord
20395 - English for Engineering   GEEI 02/07/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22425 - Projectes Industrials   GEEI 24/01/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A8.Planta primera ala est
22425 - Projectes Industrials   GEEI 08/02/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
22426 - Sistemes Electrònics Digitals   GEEI 22/01/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
22426 - Sistemes Electrònics Digitals   GEEI 07/02/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial   GEEI 16/01/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial   GEEI 05/02/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
22430 - Microelectrònica   GRUP 5, 1S, GEEI 26/01/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
22430 - Microelectrònica   GRUP 5, 1S, GEEI 09/02/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A3. Planta baixa ala est
22431 - Disseny i Simulació Electrònica   GEEI 12/06/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22431 - Disseny i Simulació Electrònica   GEEI 03/07/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A3. Planta baixa ala est
22437 - Visió Industrial   GEEI 18/06/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22437 - Visió Industrial   GEEI 06/07/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A3. Planta baixa ala est
22439 - Ampliació de Robòtica   GEEI 26/01/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A9.Planta primera ala est
22439 - Ampliació de Robòtica   GEEI 07/02/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
22440 - Laboratori d'Automatització   GEEI 14/06/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A2. Planta baixa ala est
22440 - Laboratori d'Automatització   GEEI 05/07/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A3. Planta baixa ala est
22443 - Energies Renovables   GEEI 08/06/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
22443 - Energies Renovables   GEEI 04/07/2018 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A5.Planta primera ala est
22496 - Organització de la Producció Industrial   GEEI 18/01/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A8.Planta primera ala est
22496 - Organització de la Producció Industrial   GEEI 06/02/2018 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est