Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau de Geografia - optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20209 - Història Contemporània Universal   GRUP 1, 1S 16/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-20
20209 - Història Contemporània Universal   GRUP 1, 1S 08/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
20218 - Història Moderna d'Espanya   GRUP 1, 1S 09/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-11
20218 - Història Moderna d'Espanya   GRUP 1, 1S 05/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939   GRUP 1, 1S 11/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939   GRUP 1, 1S 06/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art   GRUP 01 (HISTÒRIA) 15/01/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art   GRUP 01 (HISTÒRIA) 06/02/2018 10:00 - 14:00 Ramon Llull Aula A-20
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura   GRUP 01 14/06/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-15
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura   GRUP 01 29/06/2018 16:00 - 20:00 Ramon Llull Aula A-12
20271 - Història de l'Urbanisme   GRUP 1, 2S 06/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-05
20271 - Història de l'Urbanisme   GRUP 1, 2S 26/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-12
20272 - Història de les Idees Estètiques   GRUP 1, 2S 05/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-03
20272 - Història de les Idees Estètiques   GRUP 1, 2S 29/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-02
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 1, 2S 14/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 1, 2S 29/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-01
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 2, 2S 14/06/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 2, 2S 29/06/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 GEOGRAFIA HORABAIXA = GTUR 31 + GETU 35 11/06/2018 16:00 - 20:00
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-18)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula A-14
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 GEOGRAFIA HORABAIXA = GTUR 31 + GETU 35 05/07/2018 15:30 - 18:30
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-16)
 • Arxiduc Lluís Salvador Aula de videoconferència (Aula A-17)
21135 - Planificació del Transport   OPTATIVA GRUP 01 GGEO = GRUP 42 GTUR 06/06/2018 16:00 - 19:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21135 - Planificació del Transport   OPTATIVA GRUP 01 GGEO = GRUP 42 GTUR 29/06/2018 16:00 - 19:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL03a
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física   GRUP 1, 1S 11/01/2018 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física   GRUP 1, 1S 08/02/2018 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 01/06/2018 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 26/06/2018 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL04b
21140 - Grans Regions Naturals del Món   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 07/06/2018 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21140 - Grans Regions Naturals del Món   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 29/06/2018 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL04b
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 (HORABAIXA) GGEO=GRUP 42 GTUR 18/01/2018 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 (HORABAIXA) GGEO=GRUP 42 GTUR 09/02/2018 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21142 - Planificació dels Serveis   GRUP 1, 2S 13/06/2018 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21142 - Planificació dels Serveis   GRUP 1, 2S 27/06/2018 19:00 - 21:00 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL04b
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 09/01/2018 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 07/02/2018 19:00 - 20:30 Antoni Maria Alcover i Sureda Sala docent. SAL05b
21145 - Business English   GGEO (01) (GRAU GEOGRAFIA) + GECO (90) GG-X01 MATÍ 12/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GGEO (01) (GRAU GEOGRAFIA) + GECO (90) GG-X01 MATÍ 05/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 06/06/2018 16:00 - 20:00 Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 28/06/2018 16:00 - 20:00 Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 03/07/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-04