Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau de Geografia - optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20209 - Història Contemporània Universal   GRUP 1, 1S 22/01/2019 16:00 - 19:00
20209 - Història Contemporània Universal   GRUP 1, 1S 07/02/2019 16:00 - 19:00
20214 - Història del Món Actual   ESTUDIS GHIS 14/06/2019 16:00 - 19:00
20214 - Història del Món Actual   ESTUDIS GHIS 04/07/2019 16:00 - 19:00
20218 - Història Moderna d'Espanya   GRUP 1, 1S 15/01/2019 16:00 - 20:00
20218 - Història Moderna d'Espanya   GRUP 1, 1S 04/02/2019 16:00 - 20:00
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939   GRUP 1, 1S 17/01/2019 16:00 - 20:00
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939   GRUP 1, 1S 05/02/2019 16:00 - 20:00
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art   GRUP 01 (HISTÒRIA) 23/01/2019 16:00 - 19:00
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art   GRUP 01 (HISTÒRIA) 08/02/2019 16:00 - 19:00
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura   GRUP 01 10/06/2019 16:00 - 19:00
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura   GRUP 01 04/07/2019 16:00 - 19:00
20271 - Història de l'Urbanisme   GRUP 1, 2S 18/06/2019 16:00 - 19:00
20271 - Història de l'Urbanisme   GRUP 1, 2S 04/07/2019 16:00 - 19:00
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 2, 2S 19/06/2019 10:00 - 13:00
20285 - English for History, Art and Geography   GRUP 2, 2S 05/07/2019 10:00 - 13:00
21135 - Planificació del Transport   OPTATIVA GRUP 01 GGEO = GRUP 42 GTUR 14/06/2019 16:00 - 19:00
21135 - Planificació del Transport   OPTATIVA GRUP 01 GGEO = GRUP 42 GTUR 09/07/2019 16:00 - 19:00
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física   GRUP 1, 1S 10/01/2019 19:00 - 20:30
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física   GRUP 1, 1S 07/02/2019 19:00 - 20:30
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 12/06/2019 19:00 - 21:00
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 04/07/2019 19:00 - 21:00
21140 - Grans Regions Naturals del Món   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 10/06/2019 19:00 - 21:00
21140 - Grans Regions Naturals del Món   OPTATIVA GRUP 01GGEO= GRUP 42 GTUR 02/07/2019 19:00 - 21:00
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 (HORABAIXA) GGEO=GRUP 42 GTUR 18/01/2019 19:00 - 20:30
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics   OPTATIVA GRUP 40 (HORABAIXA) GGEO=GRUP 42 GTUR 06/02/2019 19:00 - 20:30
21142 - Planificació dels Serveis   GRUP 1, 2S 07/06/2019 19:00 - 21:00
21142 - Planificació dels Serveis   GRUP 1, 2S 10/07/2019 19:00 - 21:00
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 11/06/2019 16:00 - 20:00
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 08/07/2019 16:00 - 20:00