Grau

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Fisioteràpia quart curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21375 - English for Health and Behavioural Sciences   GRUP FISIOTERÀPIA 25/01/2018 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-13
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
21375 - English for Health and Behavioural Sciences   GRUP FISIOTERÀPIA 05/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21677 - Alimentació, Activitat Física i Salut   GRUP 01 06/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula de Màster - 01
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat   GRUP 01 22/06/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat   GRUP 01 05/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-13
21684 - Psicomotricitat   GRUP 01 18/06/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
21684 - Psicomotricitat   GRUP 01 06/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-13
21685 - Tècniques Propioceptives   GRUP 01 15/06/2018 09:00 - 12:00 Beatriu de Pinós Aula 01
21685 - Tècniques Propioceptives   GRUP 01 04/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-13
21686 - Tècniques de Relaxació   GRUP 01 24/01/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
21686 - Tècniques de Relaxació   GRUP 01 08/02/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-00
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris   GRUP 01 12/06/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris   GRUP 01 03/07/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-13