Grau

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Fisioteràpia segon curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I   GRUP 01 Cancelat!
16/01/2018 16:00 - 19:00
Beatriu de Pinós Laboratori 04
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I   GRUP 01 22/01/2018 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I   GRUP 01 05/02/2018 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
21658 - Cinesiteràpia   GRUP 01 15/01/2018 09:00 - 19:00
 • Beatriu de Pinós Laboratori 04
 • Beatriu de Pinós Laboratori 05
21658 - Cinesiteràpia   GRUP 01 23/01/2018 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
21658 - Cinesiteràpia   GRUP 01 09/02/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
21660 - Fisioteràpia del Moviment   GRUP 01 14/06/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-04
21660 - Fisioteràpia del Moviment   GRUP 01 05/07/2018 16:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Aula 01
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II   GRUP 01 21/06/2018 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-04
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II   GRUP 01 02/07/2018 16:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Aula 01
21662 - Salut Pública   GRUP 01 24/01/2018 09:00 - 12:00 Beatriu de Pinós Aula 01
21662 - Salut Pública   GRUP 01 09/02/2018 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I   GRUP 01 15/06/2018 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-04
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I   GRUP 01 03/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I   GRUP 01 04/07/2018 16:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Laboratori 04
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II   GRUP 01 19/06/2018 09:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Laboratori 04
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II   GRUP 01 22/06/2018 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II   GRUP 01 02/07/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II   GRUP 01 06/07/2018 16:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Laboratori 04
21665 - Fisioteràpia Neurològica I   GRUP 01 11/06/2018 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
21665 - Fisioteràpia Neurològica I   GRUP 01 03/07/2018 16:00 - 19:00 Beatriu de Pinós Laboratori 05
21665 - Fisioteràpia Neurològica I   GRUP 01 06/07/2018 09:00 - 12:00 Beatriu de Pinós Aula 01