Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències
Professorat Assignatures
Alonso Arias, Carlos 21009 - Càlcul Vectorial
Dr. Alonso Oroza, Sergio 21021 - Física de Medis Continus
Dr. Amengual Colom, Antonio
Dr. Amengual Pou, Arnau
Dr. Amores Maimó, Angel Miguel 21028 - Física Experimental II
Dr. Balle Monjo, Salvador 21020 - Electromagnetisme I
Dr. Ballester Mortes, José Luis
Dr. Barceló Oliver, Miquel 21007 - Química II
Dr. Bona Garcia, Carles 21016 - Mecànica Analítica
Dr. Borrás López, Antonio
Dr. Bota Ferragut, Sebastián Antonio 21019 - Instrumentació Electrònica
Dr. Buades Capó, Antonio 21000 - Matemàtiques I
Dr. Casasnovas Perera, Rodrigo 21002 - Química I
Dr. Cerdà Pino, Joan Josep
Dr. Cesari Aliberch, Eduard
Dr. Colet Rafecas, Pere 21047 - Econofísica
Dr. Cuxart Rodamilans, Joan
Dra. De Benito Crosetti, Carola
De Paul Bernal, Ivan Jesus 21019 - Instrumentació Electrònica
García Quirós, Cecilio
Dr. Husa, Sascha
Dr. Khalil Rodríguez, Nagi
Dr. Kustov Dolgov, Sergey 21028 - Física Experimental II
Dra. López Gonzalo, María Rosa
Dr. López Sánchez, Cristóbal
Dra. López Zafra, Adela 21007 - Química II
Dra. Marcos Moreno, Marta 21054 - Oceanografia Física
Dr. Massó Bennàsar, Juan
Dr. Mirasso Santos, Claudio Rubén
Dr. Monserrat Tomás, Sebastián
Dr. Nazmitdinov, Rashid 21028 - Física Experimental II
Dr. Oliver Herrero, Ramón Julio
Dr. Palomino Cabello, Carlos 21002 - Química I
Dra. Picornell Alou, Catalina 21018 - Física Experimental I
Dr. Piro Perusin, Oreste
Dr. Puente Ferrá, Antonio
Ramos Buades, Antoni
Dr. Roca Adrover, Miguel Jesús 21013 - Circuits Elèctrics
Dr. Romero March, Romualdo
Dr. Rosselló Sanz, José Luis 21032 - Electrònica Física
Dr. Sánchez Martín, David
Dr. San Miguel Ruibal, Maximino 21031 - Mecànica Estadística
Dra. Seguí Palmer, María Concepción 21020 - Electromagnetisme I
Dr. Segura Fuster, Jaume Agapit 21019 - Instrumentació Electrònica
Dr. Serra Crespí, Llorenç
Dr. Sibole III, John Voorheis 21146 - English for Science
Sierra Seco de Herrera, Miguel Ambrosio
Dra. Sintes Olives, Alicia Magdalena
Dr. Soler Juan, Roberto José
Dr. Teruel Aguilar, Antonio Esteban 21000 - Matemàtiques I
Dr. Toral Garcés, Raúl
Dr. Torrens Serra, Joan 21008 - Laboratori de Física General
Dra. Turnes Palomino, Gemma Isabel 21002 - Química I
Dr. Tuval Gefen, Idan 21037 - Sistemes Dinàmics
Assignatures Professorat
21000 - Matemàtiques I
21001 - Física General I
21002 - Química I
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals Dr. Amengual Colom, Antonio
21004 - Física Assistida per Ordinador Dr. Massó Bennàsar, Juan
21005 - Matemàtiques II Dra. López Gonzalo, María Rosa
21006 - Física General II Dr. Amengual Colom, Antonio
21007 - Química II
21008 - Laboratori de Física General
21009 - Càlcul Vectorial
21010 - Equacions Diferencials I
21011 - Mecànica Clàssica Dr. Piro Perusin, Oreste
21012 - Termodinàmica
21013 - Circuits Elèctrics
21014 - Variable Complexa
21015 - Equacions Diferencials II
21016 - Mecànica Analítica Dr. Bona Garcia, Carles
21017 - Òptica
21018 - Física Experimental I
21019 - Instrumentació Electrònica
21020 - Electromagnetisme I
21021 - Física de Medis Continus Dr. Alonso Oroza, Sergio
21022 - Física Quàntica
21023 - Espais de Funcions Dr. Piro Perusin, Oreste
21024 - Física Computacional
21025 - Electromagnetisme II
21026 - Física Estadística
21027 - Mecànica Quàntica
21028 - Física Experimental II
21029 - Física de l'Estat Sòlid Dr. Cesari Aliberch, Eduard
21030 - Física Atòmica i Molecular Dr. Serra Crespí, Llorenç
21031 - Mecànica Estadística
21032 - Electrònica Física Dr. Rosselló Sanz, José Luis
21033 - Física Nuclear i de Partícules Dr. Puente Ferrá, Antonio
21034 - Treball de Fi de Grau de Física
21037 - Sistemes Dinàmics Dr. Tuval Gefen, Idan
21038 - Electromagnetisme Aplicat Dr. Cerdà Pino, Joan Josep
21044 - Càlcul Tensorial i Grups Dr. Husa, Sascha
21045 - Astrofísica Dr. Ballester Mortes, José Luis
21046 - Biofísica
21047 - Econofísica Dr. Colet Rafecas, Pere
21049 - Física de l'Atmosfera
21051 - Física del Medi Ambient
21052 - Física Mèdica Dr. Puente Ferrá, Antonio
21054 - Oceanografia Física
21055 - Relativitat i Cosmologia
21056 - Pràctiques Externes de Física Dr. Monserrat Tomás, Sebastián
21146 - English for Science Dr. Sibole III, John Voorheis