Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències
Professorat Assignatures
Dr. Amengual Colom, Antonio 21009 - Càlcul Vectorial
Dr. Amengual Pou, Arnau
Dr. Amores Maimó, Angel Miguel 21028 - Física Experimental II
Dr. Arrieta Sanagustín, Jorge
Dr. Balle Monjo, Salvador 21020 - Electromagnetisme I
Dr. Ballester Mortes, José Luís
Dr. Barceló Oliver, Miquel 21007 - Química II
Dr. Bona Casas, Carles 21006 - Física General II
Dr. Bona Garcia, Carles 21016 - Mecànica Analítica
Dr. Borrás López, Antonio
Dr. Bota Ferragut, Sebastián Antonio 21019 - Instrumentació Electrònica
Dr. Buades Capó, Antonio 21000 - Matemàtiques I
Carrió Carrió, Diego Saúl
Dr. Casasnovas Perera, Rodrigo 21002 - Química I
Dr. Cerdà Pino, Joan Josep
Dr. Cesari Aliberch, Eduard
Dr. Colet Rafecas, Pere 21047 - Econofísica
Dr. Cornelles Soriano, Miguel 21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions
Covas Vidal, Josep Blai 21010 - Equacions Diferencials I
Dr. Cuxart Rodamilans, Joan 21018 - Física Experimental I
Dra. De Benito Crosetti, Carola
De Paul Bernal, Ivan Jesus 21019 - Instrumentació Electrònica
Estellés Estrella, Héctor 21010 - Equacions Diferencials I
García Quirós, Cecilio
Dr. Gili Pérez, Xavier 21019 - Instrumentació Electrònica
Dr. Gomis Bosch, Damià
Hermoso Verger, Alejandro 21024 - Física Computacional
Dr. Homar Santaner, Víctor 21034 - Treball de Fi de Grau de Física
Dr. Husa, Sascha
Dr. Javaloyes, Julien Joseph Pierre
Dra. Jiménez Cortés, María Antonia 21034 - Treball de Fi de Grau de Física
Dr. Khalil Rodríguez, Nagi
Dr. Kustov Dolgov, Sergey 21028 - Física Experimental II
Dra. López Gonzalo, María Rosa
Dr. López Sánchez, Cristóbal
Dra. Marcos Moreno, Marta
Martí López, Belen 21018 - Física Experimental I
Dr. Massó Bennásar, Juan
Dr. Mirasso Santos, Claudio Rubén 21034 - Treball de Fi de Grau de Física
Dr. Monserrat Tomás, Sebastián
Dr. Oliver Herrero, Ramón Julio
Dr. Palomino Cabello, Carlos 21002 - Química I
Dra. Picornell Alou, Catalina
Dra. Piña Capó, María de las Nieves 21007 - Química II
Dr. Piro Perusin, Oreste
Dr. Pons Morro, Jaime 21029 - Física de l'Estat Sòlid
Pons Viver, Miguel
Dr. Puente Ferrá, Antonio
Ramos Buades, Antoni 21010 - Equacions Diferencials I
Dr. Roca Adrover, Miguel Jesús 21013 - Circuits Elèctrics
Dr. Romero March, Romualdo
Dr. Rosselló Sanz, José Luis 21032 - Electrònica Física
Dr. Rumori, Paolo 21007 - Química II
Dr. Sánchez Martín, David 21014 - Variable Complexa
Dra. Sanchis Cortés, Maria del Pilar 21007 - Química II
Dr. San Miguel Ruibal, Maximino 21031 - Mecànica Estadística
Dra. Seguí Palmer, María Concepción
Dr. Segura Fuster, Jaume Agapit 21019 - Instrumentació Electrònica
Dr. Serra Crespí, Llorenç
Dr. Sibole III, John Voorheis 21146 - English for Science
Dra. Sintes Olives, Alicia Magdalena 21010 - Equacions Diferencials I
Dr. Soler Juan, Roberto José
Dr. Soto Navarro, Francisco Javier 21020 - Electromagnetisme I
Dr. Terradas Calafell, Jaume 21005 - Matemàtiques II
Dr. Teruel Aguilar, Antonio Esteban 21000 - Matemàtiques I
Dr. Toral Garcés, Raúl 21012 - Termodinàmica
Dr. Torrens Serra, Joan
Dra. Turnes Palomino, Gemma Isabel 21002 - Química I
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21000 - Matemàtiques I
21001 - Física General I
21002 - Química I
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals
21004 - Física Assistida per Ordinador Dr. Massó Bennásar, Juan (R)
21005 - Matemàtiques II
21006 - Física General II
21007 - Química II
21008 - Laboratori de Física General
21009 - Càlcul Vectorial Dr. Amengual Colom, Antonio (R)
21010 - Equacions Diferencials I
21011 - Mecànica Clàssica
21012 - Termodinàmica
21013 - Circuits Elèctrics
21014 - Variable Complexa Dr. Sánchez Martín, David (R)
21015 - Equacions Diferencials II Dr. Javaloyes, Julien Joseph Pierre (R)
21016 - Mecànica Analítica Dr. Bona Garcia, Carles (R)
21017 - Òptica
21018 - Física Experimental I
21019 - Instrumentació Electrònica
21020 - Electromagnetisme I
21021 - Física de Medis Continus Dr. Monserrat Tomás, Sebastián (R)
21022 - Física Quàntica Dra. López Gonzalo, María Rosa (R)
21023 - Espais de Funcions
21024 - Física Computacional
21025 - Electromagnetisme II
21026 - Física Estadística Dr. López Sánchez, Cristóbal (R)
21027 - Mecànica Quàntica
21028 - Física Experimental II
21029 - Física de l'Estat Sòlid
21030 - Física Atòmica i Molecular Dr. Serra Crespí, Llorenç (R)
21031 - Mecànica Estadística
21032 - Electrònica Física Dr. Rosselló Sanz, José Luis (R)
21033 - Física Nuclear i de Partícules Dr. Puente Ferrá, Antonio (R)
21034 - Treball de Fi de Grau de Física
21038 - Electromagnetisme Aplicat Dr. Cerdà Pino, Joan Josep
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions
21041 - Física dels Materials
21044 - Càlcul Tensorial i Grups
21045 - Astrofísica Dr. Ballester Mortes, José Luís (R)
21047 - Econofísica Dr. Colet Rafecas, Pere (R)
21049 - Física de l'Atmosfera
21053 - Nanoestructures Dra. López Gonzalo, María Rosa
21054 - Oceanografia Física
21055 - Relativitat i Cosmologia Dr. Massó Bennásar, Juan (R)
21056 - Pràctiques Externes de Física Dr. Monserrat Tomás, Sebastián
21146 - English for Science Dr. Sibole III, John Voorheis