Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Física_4t curs_2n semestre

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21032 - Electrònica Física   GRAU DE FÍSICA 07/06/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21032 - Electrònica Física   GRAU DE FÍSICA 06/07/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-12
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-12
21033 - Física Nuclear i de Partícules   GRAU DE FÍSICA 05/06/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21033 - Física Nuclear i de Partícules   GRAU DE FÍSICA 04/07/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
21034 - Treball de Fi de Grau de Física   GRAU DE FÍSICA 21/06/2018 09:00 - 20:00
21034 - Treball de Fi de Grau de Física   GRAU DE FÍSICA 22/06/2018 09:00 - 20:00
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 06/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 06/07/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21046 - Biofísica   GRUP 1, 2S 11/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21046 - Biofísica   GRUP 1, 2S 03/07/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 13/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 04/07/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 01/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 02/07/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 06/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 28/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 03/07/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04