Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Física. Quart curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21029 - Física de l'Estat Sòlid   GRAU FÍSICA 19/01/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21029 - Física de l'Estat Sòlid   GRAU FÍSICA 25/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21030 - Física Atòmica i Molecular   GRAU FÍSICA 25/01/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21030 - Física Atòmica i Molecular   GRAU FÍSICA 27/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21031 - Mecànica Estadística   GRAU FÍSICA 31/01/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-01
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-01
21031 - Mecànica Estadística   GRAU FÍSICA 29/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21032 - Electrònica Física   GRAU DE FÍSICA 07/06/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21032 - Electrònica Física   GRAU DE FÍSICA 06/07/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-12
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-12
21033 - Física Nuclear i de Partícules   GRAU DE FÍSICA 05/06/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21033 - Física Nuclear i de Partícules   GRAU DE FÍSICA 04/07/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
21034 - Treball de Fi de Grau de Física   GRAU DE FÍSICA 21/06/2018 09:00 - 20:00
21034 - Treball de Fi de Grau de Física   GRAU DE FÍSICA 22/06/2018 09:00 - 20:00
21037 - Sistemes Dinàmics   GRUP 1, 1S 02/02/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21037 - Sistemes Dinàmics   GRUP 1, 1S 29/06/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21038 - Electromagnetisme Aplicat   GRAU FÍSICA 01/02/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
21038 - Electromagnetisme Aplicat   GRAU FÍSICA 28/06/2018 16:00 - 20:00
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 06/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 06/07/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21045 - Astrofísica   GRAU DE FÍSICA 29/01/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21045 - Astrofísica   GRAU DE FÍSICA 28/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21046 - Biofísica   GRUP 1, 2S 11/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21046 - Biofísica   GRUP 1, 2S 03/07/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 13/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 04/07/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21051 - Física del Medi Ambient   GRUP 1, 1S 22/01/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
21051 - Física del Medi Ambient   GRUP 1, 1S 26/06/2018 16:00 - 20:00
21052 - Física Mèdica   GRUP 1, 1S 26/01/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21052 - Física Mèdica   GRUP 1, 1S 27/06/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 01/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 02/07/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 06/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 28/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 03/07/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-04