Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Física 3r curs 2n semestre

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21025 - Electromagnetisme II   GRAU FÍSICA 14/06/2018 16:00 - 20:00 Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21025 - Electromagnetisme II   GRAU FÍSICA 05/07/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-12
21026 - Física Estadística   GRAU FÍSICA 08/06/2018 16:00 - 20:00 Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21026 - Física Estadística   GRAU FÍSICA 04/07/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
21027 - Mecànica Quàntica   GRAU FÍSICA 04/06/2018 16:00 - 20:00 Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21027 - Mecànica Quàntica   GRAU FÍSICA 02/07/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-04
21028 - Física Experimental II   GRAU FÍSICA 06/07/2018 09:00 - 13:00 Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 06/06/2018 09:00 - 13:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21044 - Càlcul Tensorial i Grups   GRAU DE FÍSICA 06/07/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21046 - Biofísica   GRUP 1, 2S 11/06/2018 09:00 - 13:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-06
21046 - Biofísica   GRUP 1, 2S 03/07/2018 09:00 - 13:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 13/06/2018 09:00 - 13:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21047 - Econofísica   GRAU DE FÍSICA 04/07/2018 09:00 - 13:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21054 - Oceanografia Física   GRAU FÍSICA 12/06/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-13
21054 - Oceanografia Física   GRAU FÍSICA 05/07/2018 09:00 - 13:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 01/06/2018 09:00 - 13:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21055 - Relativitat i Cosmologia   GRAU DE FÍSICA 02/07/2018 09:00 - 13:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 06/06/2018 16:00 - 20:00 Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 28/06/2018 16:00 - 20:00 Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21146 - English for Science   GFIS, GQUI, GGEO 03/07/2018 16:00 - 20:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-04