Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

21044. Càlcul Tensorial i Grups (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

  • (1) - GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

  • (1) - GRUP 1, 2S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

  • (1) - GRUP 1, 2S