Grau de Filosofia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

20906. Antropologia (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Camilo José Cela Conde
  • Responsable
   Camilo José Cela Conde
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Camilo José Cela Conde
  • Responsable
   Camilo José Cela Conde
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Camilo José Cela Conde
  • Responsable
   Camilo José Cela Conde
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Camilo José Cela Conde, Cristian Ruiz Altaba
  • Responsable
   Camilo José Cela Conde
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Camilo José Cela Conde
  • Responsable
   Camilo José Cela Conde
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S

  • Professorat
   Camilo José Cela Conde
  • Responsable
   Camilo José Cela Conde
  • Guia docent