Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme

20535. Gestió d'Empreses d'Allotjament (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (42) - GRUP 42, 2S, GTUR

  • Professorat
   Montserrat Jaén Mercadal
  • Places
   40
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
  • Grup horari

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

 • (42) - GRUP 42, 2S, GTUR

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (42) - GRUP 42, 2S, GTUR

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre