Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

20527. Francès III (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

  • (46) - GRUP 46, 1S, MENORCA, GTUR