Grau de Turisme a Menorca

240 crèdits - Facultat de Turisme

20515. Operacions i Processos en Empreses Turístiques (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (26) - GRUP 26, 1S, MENORCA, GTUR

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

 • (26) - GRUP 26, 1S, MENORCA, GTUR

  • Professorat
   Juan Mateo Horrach Torrens
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (26) - GRUP 26, 1S, MENORCA, GTUR

  • Professorat
   Juan Mateo Horrach Torrens
  • Guia docent