Grau de Turisme

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

29118. Anàlisi Microeconòmica del Turisme (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

 • (2) - GRUP 2, 2S

  • Professorat
   Miriam Lliteras Bosch

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

  • Professorat
   Marta Isabel Jorda Coll
 • (2) - GRUP 2, 2S

  • Professorat
   Marta Isabel Jorda Coll

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

  • Professorat
   Marta Isabel Jorda Coll