Grau de Relacions Laborals

240 crèdits - Facultat de Dret

21976. English for Education and Social Work (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDS, GRLA

  • Professorat
   Maria Magdalena Balle Garcia, Dra. Yolanda Joy Calvo Benzies
  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
  • Grup horari

Període : Segon semestre

 • (40) - GRUP 40, 2S, GPED, GRLA

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
  • Grup horari

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDS, GRLA

  • Professorat
   Maria Magdalena Balle Garcia, Antonia Bennàssar Burguera
  • Guia docent

Període : Segon semestre

 • (40) - GRUP 40, 2S, GPED, GRLA

  • Professorat
   Maria Margarita Amengual Salas
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

Període : Segon semestre