Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

21361. Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors