Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

22168. Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès) (2017-18)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 3 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 22160, l'assignatura 22161, l'assignatura 22162
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

  • (1) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2

  • (2) - GRUP 2, 2S

    • Places
      Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
    • Idioma
      d'impartició
    • Guia docent
      Pendent
    • Grup horari
      Pendent
  • (3) - GRUP 3, 2S

    • Places
      Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
    • Idioma
      d'impartició
    • Guia docent
      Pendent
    • Grup horari
      Pendent
  • (4) - GRUP 4, 2S

    • Places
      Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
    • Idioma
      d'impartició
    • Guia docent
      Pendent
    • Grup horari
      Pendent
  • (5) - GRUP 5, 2S

    • Professorat
      Antoni Monserrat Ferrer
    • Places
      Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
    • Idioma
      d'impartició
    • Guia docent
      Pendent
    • Grup horari
      Pendent
  • (6) - GRUP 6, 2S

    • Places
      Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
    • Idioma
      d'impartició
    • Guia docent
      Pendent
    • Grup horari
      Pendent
  • (7) - GRUP 7, 2S

    • Professorat
    • Places
      Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
    • Idioma
      d'impartició
    • Guia docent
      Pendent
    • Grup horari
      Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre