Grau d'Educació Primària a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Educació

22168. Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès) (2017-18)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 3 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 22160, l'assignatura 22161, l'assignatura 22162
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

  • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2