Grau d'Educació Primària (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

22169. Pràctiques de no Menció (2017-18)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 3 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 22038, l'assignatura 22135, l'assignatura 22136, l'assignatura 22137, l'assignatura 22138, l'assignatura 22140, l'assignatura 22141, l'assignatura 22142, l'assignatura 22144, l'assignatura 22145, l'assignatura 22146, l'assignatura 22148, l'assignatura 22149, l'assignatura 22150, l'assignatura 22152, l'assignatura 22153, l'assignatura 22154, l'assignatura 22156, l'assignatura 22157, l'assignatura 22158, l'assignatura 22160, l'assignatura 22161, l'assignatura 22162
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 6 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 22134, l'assignatura 22139, l'assignatura 22143, l'assignatura 22147, l'assignatura 22151, l'assignatura 22155, l'assignatura 22159
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22129 - Pràctiques II d'Educació Primària

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre